Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 237
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0241
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Alegoria Eucharystii - wspólne wzory graficzne. ..

237

Bibliografía:
Anguita Herredor 1996 - M. R. Anguita Herredor, Artey culto. El tema de
eucaristía en la provincia de Jaén, Jaén 1996.
Báez Rubí 2005 - L. Báez Rubí, Mnemosine novohispánica. Retórica e imáge-
nes en el siglo XVI, Universidad Nacional Autónoma de México, In-
stituto de Investigaciones Estéticas, México 2005.
Bargellini 1999 - C. Bargellini, La pintura sobre lámina de dobre eb los vir-
reinatos de la Nueva España y del Perú, „Anales del Instituto de In-
vestigaciones Estéticas”, n. 74-75, 1999.
Bernales Ballesteros 2001 - J. Bernales Ballesteros, La Pintura en Lima
durante el Virreinato [w:] Pintura en el Virreinato del Perú, L. Nieri
Caliendo red. Lima 2001.
Białostocki 1966 - J. Białostocki, „Zdjęcie z Krzyża” w twórczości P.P. Ru-
bensa i jego pracowni (Uwagi o znaczeniu obrazu w kościele św. Mi-
kołaja w Kaliszu [w:] Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci
profesora Michała Walickiego, red. J. Białostocki et al.: Wydawnic-
two Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1966.
Boyce 2008 - J. Boyce, Carmelite Liturgy and Spiritual Identity. The Choir Bo-
oks of Kraków, Thumhout 2008.
Bray 2009 - X.B. Bray, El choque de lo real: la inflencia del arte flamenco so-
bre la escultura policromada española [w:] La senda española de los
artistas flamencos, wyd. G. Torné, Madrid 2009.
Budzińska 1975 - E. Budzińska, Szkoła graficzna Rubensa. Katalog rycin ze
zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 1975.
Chrościcki 2001 - J. Chrościcki, Kaliskie Zdjęcie z Krzyża Rubensa. Refleksje
i wspomnienia [w:] Arx Felicitatis. Księga ku czci profesora Andrze-
ja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, ko-
legów i współpracowników, red. J. Chrościcki, B. Gadomska, J. Bu-
dzyk, Warszawa 2001.
Chrościcki 1981 - J. Chrościcki, Rubens w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”
(12)1981.
Chrzanowski 1976 - T. Chrzanowski, Opracowanie ikonograficzne [w:] Gra-
dual Karmelitanski, T. Chrzanowski, T. Maciejewski, Warszawa 1976.
Deluga 2009 - W. Deluga, Między Isfahanem a Jerozolimą. Łacińskie wzory
malarstwa ormiańskiego XVII i XVIII w. [w:] Studia o sztuce Bliskie-
go i Środkowego Wschodu, Warszawa 2009.
Deluga 2008 - W. Deluga, Panagiotafika. Greckie ikony i grafiki cerkiewne,
Kraków 2008.
loading ...