Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 239
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0243
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Alegoria Eucharystii - wspólne wzory graficzne. ..

239

Kwiatkowska-Frejlich 1998 - L. Kwiatkowska-Frejlich, Sztuka w służbie
kontreformacji, Lublin 1998.
KZSP 1959 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Województwo kieleckie, z. 7,
Powiat opatowski, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1959.
KZSP 1964 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VI, Województwo katowic-
kie, powiat rybnicki, red. I.Rejduch Samkowa, J. Samek, Warszawa
1964.
Male 1925 - E. Male, L’ art religieux de la jin du Moyen Age en France: etu-
de sur l ’iconographic du Moyen Age et sur ses sources d’inspiration,
Paris 1925.
Małkiewiczówna 1972 - H. Małkiewiczówna, Interpretacja treści piętnasto-
wiecznego malowidła ściennego z Chrystusem w Tłoczni Mistycznej
w krużgankach franciszkańskich w Krakowie, „Folia Historiae Ar-
tium, t. VIII, 1972.
Marcinkowski, Zaucha 2007 - W. Marcinkowski, T. Zaucha, Galeria „ Sztuka
Dawnej Polski XII-XVIII wiek”, Muzeum Narodowe (Kraków), Pa-
łac Biskupa Erazma Ciołka: przewodnik, Kraków 2007.
Marco Polo 1993 - Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny, War-
szawa 1993.
Marines-Burgos García 1998 - P. Marines-Burgos García, Flevit amore [w:]
Felipe II. Un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey,
red. P. Nogúes, T. Ferreira, L. Miranda, A. Carrilero, Ch. Hernán-
dez, C. Garrigues, L. Martín, Valladolid 1998.
Mauquoy-Hendrickx 1978-1979 -M. Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des
Wierix, t. I—II, Bruxelles 1978-1979.
Mesa, Gisbert 1982 - J de Mesa, T.Gisbert, Historia de la pintura cuzqueña,
t. 1-2, Lima 1982.
Mesa, Gisbert 1978 - J. de Mesa, T. Gisbert, Diego de la Puente, pintor fla-
menco en Bolivia, Peril y Chile, „Arte y Arqueología”, La Paz, n. 5-6,
1978.
Mesa, Gisbert 1977 - J. de Mesa, T. Gisbert, Holguin y la pintura virreinal,
Lima 1977.
Mesa, Gisbert 1973 - J. de Mesa, T. Gisbert, Pinacoteca de San Francisco,
La Paz 1973.
Michalski 1989 - S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie
Nowożytnej, Warszawa 1989.
Minczew 2003 — G. Minczew, Święta Księga - Ikona — Obrzęd, Łódź 2003.
Moisan-Jabłońska 2002 - K. Moisan-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze
złem, Kraków 2002.
loading ...