Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 240
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0244
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
240

Ewa Kubiak

Mujica Pinilla 2009 - R. Mujica Pinilla 2009, España eucarística y sus reí
nos: El Santísimo Sacramento como celto y tópico iconográfiko de
la monarquía [w:] Pintura de los rei nos. Identidades compartidas.
Territorios del Mundo hispánico, siglos XVI-XVIII, red. J. Gutiérrez
Haces, V. IV, México 2009.
Mujica Pinilla 2002 - R. Mujica Pinilla, El arte y los sermones [w:] El Barro-
co Peruano, red. R. Mujica Pinilla, Lima 2002.
Mujica Pinilla 2003 - R. Mujica Pinilla, Identidades alegóricas: lectura ico-
nográficas del barroco al neoclásico [w:] El Barroco Peruano II, red.
R. Mujica Pinilla, Lima 2003.
Navarrete Prieto 1998 - B. Navarrete Prieto, La pintura andaluza del siglo
XVII y sus fuentes grabadas, Madrid 1998.
Nowak, Turdza 2000 - J. T. Nowak, W. Turdza, Skarby krakowskich klaszto-
rów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2000.
Oszczanowski, Gromadzki 1995 - P. Oszczanowski, J. Gromadzki, Theatrum
Vitae et Mortis. Grafika, rysunek i malarstwo książkowe na Śląsku
w latach ok. 1550-ok. 1650, Wrocław 1995.
Píelas 2000 - M. Píelas, Matka Boska Bolesna, Universitas, Kraków 2000.
Piwocka 2007 - M. Piwocka, Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków 2007.
Portús 2009 - J. Portéis, Fama y fortuna de Rubens en España [w:] La sen-
da española de los artistas flamencos, wyd. G. Torné, Madrid 2009.
Rabb 2009 - T.K. Rabb, „ Predominan los gustos flamenco ”: reflexiones sobre
El patrimonio artistic de España [w:] La senda española de los arti-
stas flamencos, wyd. G. Torné, Madrid 2009.
Ribot 2009 — L. Ribot, ¡Tan lejos! ¡Tan cerca! La difícilpermenencia de Flandes en
la monarquía de España [w:] La senda española de los artistas flamen-
cos, wyd. G. Torné, Madrid 2009.
Ruiz de Pardo 2004 - C. Ruiz Pardo, Joya del Arte Colonial Cuzqueño. Ca-
tálogo Iconográfico de la Iglesia de Huanoquite, Lima 2004.
Samek 1978 - J. Samek, Rodzaje recepcji sztuki Rubensa w Polsce [w:] Rubens
Niderlandy i Polska, red. J.A. Ojrzyński, Łódź 1978.
Samek 1967 - J. Samek, Monstrancje ze sceną powrotu zwiadowców do Ziemi
Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix, „Biuletyn Historii Sztuki”,
29, n. 2, 1967.
Sebastián 2007 - S. Sebastián, El barroco iberoamericano: mensaje icono-
gráfico, Madrid 2007.
Sebastián 1992 - S. Sebastián, 1992, Iconografía e Iconología de arte Novohi-
spano, México 1992.
Sebastián 1989 - S. Sebastián, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográ-
ficas e iconologicas, Madrid 1989.
loading ...