Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 4.2014

Page: 11
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2014/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2014, nr 4

ISSN 2299-260X

Przedmowa

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprezentować czwarty tom roczni-
ka „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, który jest publikowany przez Wydawnictwo
Adam Marszałek, a koordynowany merytorycznie przez Zakład Sztuki Ame-
ryki Środkowej i Południowej, funkcjonujący w obrębie Polskiego Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata. Profil tematyczny czasopisma jest dość szeroki
w sensie ram czasowych i różnorodności prezentowanych w nim przejawów
manifestacji artystycznych, w zakresie terytorialnym wszystkie artykuły doty-
czą jednak sztuki i kultury wizualnej Ameryki Łacińskiej.
Czwarty tom rocznika liczy osiem artykułów i podzielony został na dwie
części. Na pierwszą z nich, zatytułowaną „Sztuka okresu kolonialnego”, skła-
dają się cztery artykuły. Pierwszy - autorstwa Ricarda Gonzaléza - dotyczy
problemu istnienia i funkcjonowania bractw religijnych w kolonialnym Buenos
Aires i ich wpływu na wyposażenie tamtejszych świątyń. Autor koncentruje
swą uwagę na wizerunkach związanych z funkcjonowaniem konfraterni, jak
również na wyposażeniu poszczególnych kaplic przynależnych bractwom. Stu-
dium jest bogato ilustrowane, co czyni lekturę znacznie atrakcyjniejszą. Drugi
artykuł - autorstwa Ewy Kubiak - poświęcony został „modelowi II Gesu” w ar-
chitekturze limskiej pierwszej połowy XVII w. Autorka tworzy najpierw model
badawczy, a następnie, wykorzystując go, charakteryzuje trzy obiekty Limy:
kościół jezuitów San Pablo (dziś San Pedro), kościół franciszkanów i merde-
rianów. Na zakończenie podaje różne możliwości rozumienia stylu jezuickie-
go, także jako naśladowania rzymskiego kościoła II Gesu. W trzecim artykule
Luis Alberto Torres Garibay charakteryzuje lokalne techniki i wpływ konstruk-
cji mudejar w strukturach nakryć kościołów w meksykańskim stanie Micho-
acan w okresie kolonialnym. Ostatni z artykułów w tej części związany jest z
teatrem. Carlos Dimeo, opisując „akty przeniesienia”, charakteryzuje ewange-
lizacyjny teatr szesnastowiecznego Meksyku.
loading ...