Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Page: 196
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0206
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
196

τ

Κριτίος και Νησιώτης.

Έν τφ θαυμάσια» καταλόγω τοί» Επιγραφικού
Μουσείου, έκδεδομένω μετά τον θάνατον τοΟ
Αόλλιγκ ύπό του Βόλτερς, ευρίσκεται ύπ' άρ. 80
(ΕΜ 6274) απόσπασμα κατά γε τά Φαινόμενα
αχρηστον*

- - άνέθε]σα[ν;]

- - ς: καί [: - - εποίεσαν ή έποιεσάτεν].

Παρατηρείται δε οτι «ό μεταξύ των δύο στίχων
(ών δ δεύτερος μικρότεροι; γράμμασι) χώρος άπε-
£έσθη δια κροταφίδος».

Αυτόθι ύπ' άρ. 59 αναφέρεται ή της ακροπό-
λεως βάσις

(- - ί]ας κ(αί Όφσιος] άνεθέτεν
[τει Άϋ]εναία[ι άπαρχ]έν "Οαθεν.
(Κριτί)ος και Νεσιότες} έποιεσάτεν.

Περί δέ της επιφανείας της περιφεροΟς πλευράς

γράφεται οτι έλειάνθη δια κροταφίδος πλην στενών
παρά το άνω και το κάτω άκρον ταινιών και τοΟ
τετραγώνου χώρου της έπιγραφής, άτινα έλειάν-
Θησαν έπιμελώς διά ξο'ίδος. Ώς δ' άληθή ταΟτα
ύπάρχουσιν, άποδεικνύουσί μοι καί παρά τοις
Ύπερβορέοις τά έκτύμματα. Δεν φαίνεται άρα απο-
θανόν οτι ο αύτός τρόπος οφείλεται τοις αύτοΐς
γλύπταις, δηλαδή ό'τι ή πρότερα επιγραφή πρέπε1
νά συμπληρωθή

[Κριτίο]ς κ«ί [Νεσιότες έποιεσάτεν].

Όμοιος πως είναι δ τρόπος του περιφήμου μνή-
ματος των Μαραθωνομάχων (ΙΟ I 333), κατά τον
Εβο \νβίθΓ έκ της βάσεως τών Έρμων προερχο-
μένου. Άλλά διακρίνεται καί διαφορά τις της
επεργασίας, ενώ ή έποχή σχεδόν ή αυτή άν είη.

Φ. Χίλλερ.

Ικδο&ήσβται τόδε τδ τεύχος (4ον: ο. 115- 196) τγ) 2 7 21.

30 6 2ί
loading ...