Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 69
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

2. Erazmus Schrott, Uhorské právo.

maliar vymalovat za 1200 florénov, pričom v uve-
denej sumě sú zahrnuté aj náklady na farby a iné
potřebné materiály. Předběžná zmluva udává
tematický rozvrh pre jednotlivé miestnosti násle-
dovně: na bočnej stene schodiska pri vchode sa
majú zobrazit technikou grisaille (colore lapido)
sochy Spravedlivosti a Múdrosti, na klenbe má
byť zobrazená právnická fakulta a jednotlivé
národy preukazujúce rozdiely v ich právě, medzi
nimi má byť aj právo uhorské s postavou Zvěsti,
ktorá naň poukazuje. Na poschodie, na steny za-
sadacej siene sa má dostat triumfálny pochod
římského cisára Juliána a výjav, ako římsky senát
odměňuje svojich členov. V inej miestnosti mala
byť galéria římských imperátorov s postavami
Octaviána, Nerona, Ptolemaia, Kleopatry a Tita
Vespasiana, ktorých umelec spodobí podlá řím-
ského zvyku (moreque romano) patřičnými far-
bami a s kvetmi. V tretej miestnosti, v miestnosti
úřadovně, má byť na klenbe Ars Politica a majú

tu byť vyobrazení aj Lykurgos s Apolónom a An-
tiochus. Dalej sa sem mal dostat příběh Ptolemaia
a Kleopatry a obrazy sýrskych králov Leusinia (?)
a Popolia (?). ,,Ak potom v zmysle horeuvedeného
vyměňované malby náležíte a bez akejkolvek zá-
vady vyhotovím, od váženého magistrátu slobod-
ného královského města Košic dostáném v zmysle
námi uzavretej dohody riadne vyplatenú vopred
dohodnutú odměnu 1200 florénov, a to v alikvot-
ných čiastkach podlá postupu práce a podlá do-
daného materiálu.“ Touto klauzulou končí pred-
bežnú zmluvu Erazmus Schrott, ktorý tematiku
malieb určených do troch miestnosti a do schodis-
kového traktu — podlá všetkého — dohodol
s městskou radou ústné ešte prv, ako by ju bol
zachytil na papieri.
Starostlivo zostavený program sa pri výmalbe
budovy realizoval iba sčasti. Scénu, ktorú určila
zmluva, zobrazuje iba nástropná malba schodiska,
Namiesto plánovaných troch miestnosti sa ma-

69
loading ...