Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 110
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0120
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ktoré súvislosti s anglickou vrcholnou a neskorou goti-
kou. V štruktúre severného portálu, v strednej Europe
celkom ojedinelej, prichádza k slovu příbuzenstvo s per-
pendikulárnou stylistikou. Visuté konzoly, blízké visu-
tému svorníku, spájam s anglickým dekoratívnym slo-
hom. Sprostredkovatelbm insulárnych myšlienok je,
prirodzene, svatovítská hutá, kde sledujeme ich pôsobe-
nie například v usporiadaní vysokej steny chóru, v pre-
sekávajúcich sa prútoch triforia, visutom svorníku sak-
ristie, plamencových kružbách i sieťovej klenbe. Aj dost
exkluzívny košický motiv cimburia a jeho dolnorakúske

obdoby májů svoje rané paralely v Anglicku. Vykoná-
vacieho majstra z doby košických začiatkov nepoznáme
a až zaklenutie lodě je možné pripísať určitému umělcovi
— dolnorakúsky orientovanému Štefanovi. Tomuto
majstrovi pripisujem i dokončenie košického františ-
kánského kostola, ktorého sa v rozostavanom stave
Štefan ujal podlá všetkého ihned po příchode z Viedne,
kde predtým prišiel do osobného kontaktu s klenbovým
experimentováním Hansa Puchspauma, připadne i jeho
predchodcov.

110
loading ...