Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 138
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0148
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
před n. 1. a skór sa připisovali všetky možné vý-
sledky velmi rozvitej a dokonale j védy.26 Nie je
to, pravda, správné. Veď Egypťania sa vtedy po-
maly oslobodzovali zo životných podmienok mlad-
šej doby kamennej. Prameňom takýchto zpráv
je obyčajne omnoho mladšia egyptská tradícia,
ktorú nám zachovali Gréci. Výsledky starovekej
egyptskéj védy tvořili základ profesionálnej taj-
nosti, preto aj používáme „párnych mier“ systému
dvoch kvadrátov ostalo dlho tajomstvorn.
Antika používala okrem systému dvoch štvor-
cov aj iné metody, napr. pri vytýčení stavby,
kde bolo třeba zostrojiť pravý uhol, vychádzali
zo vzťahov pravoúhlého trojuholníka alebo pra-
videlného šesťuholníka. Gréci využili nielen vztah
menšej odvěsny k prepone pravoúhlého trojuhol-
níka, ale i vzájomné vztahy všetkých prvkov
trojuholníka o odvesných dlhých 1 a 2 jednotky,
resp. obdížnika o stranách 1 a 2. Používali strednú
geometrickú úmernú. Jej geometrická konštrukcia
spočívá v odpočítaní menšej odvěsny od přepony
pravoúhlého trojuholníka. Vztah zvyšnej úsečky

přepony (|/ 5 — 1) k váčšej straně o dížke 2, čiže:
(CD) : (CB) je známy vztah zlatého řezu. Použitie
úsečky (1/5 — 1) zvýšilo dovtedajšie proporčně
vztahy 1:2, 1 : ]/ 5 a 2 : j/ó na rad možných
kombinácií dvojíc mier:
1 : 2
1 : |/Š
2j |/5
(|/5 - 1) : 1
(|/fí — 1) : 2 — zlatý rez
(]/5 - 1) : |/5
Zvolením dvojice mier, najbližšej k specifickému
obrazu i k tektonike pomýšlaného diela, architekt
ustanovoval pomocou proporcionálneho kružidla
jednotlivé časti na projekte a potom vyhotovil
svoj koncept v kameni, v skutočnej velkosti,
zhodujúcej sa s kresbou poměrově. Přitom ramená
antických proporčných kružidiel sa zhodujú s dvo-
jicami mier sústavy dvoch štvorcov. Dějiny nám
zachovali štyri proporcionálně kružidlá.27 J. Še-

8. Princip středověkého
konštruovania
za pomoci
geometrickej osnovy
(podlá M. Velte).


A


138
loading ...