Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 69
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

8. Karol Baron, tapiséria na čelnej straně sobášnej siene, Žilina, 1977

socialistických štátoch a výsledkami bežnej praxe
u nás.
Poznatky vědeckého výskumu sa teda na Slovensku
ešte nepodařilo plné uviesť do života. Pre zastaranosť
organizačných metod práce sa dosial neprosadila ani
roky proklamovaná požiadavka tvořivého kontaktu
architekta s autorom výtvarného diela před ukonče-
ním projektu a pričasto, žiaT, nedochádza k ich užšej
plodnej spolupráci ani v nasledujúcej etape, t. j. po
Jeho schválení. A tak pre nepřipravenost organizačno-
ekonomického zázemia stroskotali aj doterajšie pokusy
s predideovými výtvarnými návrhmi ako súčasťou
Projektovej dokumentácie.
V zásadě správná myšlienka predideových výtvar-
ných návrhov sa pre koncepčné nedomyšlenosti a za-
uzívaný schvalovací postup nestala právě podnětným
momentom v tvorivom úsilí obidvoch partnerov.
Siesto doriešenia zásadných priestorovo-kompozič-
ných otázok výtvarného diela (vztahu k architektúre,

jej ideovému, materiálovo-skladobnému a funkčnému
charakteru), dovolujúcich istý stupeň variability pri
ďalšej práci, zamerala sa pozornost na čo najzretelnej-
šie vyjadrenie uměleckých predstáv autora. Orientačnú
výtvarnú skicu tým nahradil definitívny ideový návrh,
ktorý sa po schválení příslušnou uměleckou komisiou
stává zhruba závázný pre konečná realizáciu diela.
Velký časový rozdiel medzi projektoru a ukončením
budov (neraz aj desaťročný) a ním podmienené tva-
rové či materiálové změny stavebného objektu přispěli
často k tomu, že v novej situácii stratila póvodná
výtvarná koncepcia svoju přitažlivost, niekedy aj spo-
ločenskú aktuálnost.
Pracovný kontakt architekta s výtvarníkom má u nás
naďalej iba podobu jednorázového aktu, ktorý sa
zakladá na projektantovom právě zvažovat spoločen-
skú opodstatněnost malby v architektúre a tým spolu-
rozhodovat o jej existencii, stanovit jej umiestnenie
v architektonickom priestore a zvolit si konkrétného
loading ...