Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 85
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0091
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Doplnok k bibliografii práč Alžběty
Güntherovej -May erovej

ANNA GLASOVÁ

Roku 1979 získal Archív výtvarného umenia Slo-
venskej národnej galérie v Bratislavě písomnú pozo-
stalosť doc. PhDr. Alžběty Güntherovej-Mayerovej.
Našli sme v nej váčší počet rukopisov, ktoré — ako sme
zistili — vyšli tlačou a nie sú uvedené v Bibliografii práč
Alžběty Güntherovej-Mayerovej od F. Kresáka a K. Záva-
dovej (Ars 9—10, 1975—1976, s. 333—337). Ruko-
pisy článkov a úvodov výstavných katalógov, ktoré sa
nám podařilo identifikoval, uvádzame v našom do-
plňku.
1941
1. fPavol Sochán. Elán, 11, č. 5, január, s. 5—6, 2 obr.
2. Artgebundende Volkskunst. Illustrierte Zeitung, č. 4969,
s. 149—150, 170, 6 obr.
1946
3. Výstava obrazov starých majstrov. Elán, 15, č. 5—6, marec—
apríl, s. 10—11, 14 obr.
4. Dielo slovenskej keramikárky Zemanovej-Alexy. Domov
a svět, 2, č. 19, s. 11,4 obr.
1947
5. Výstava Umeleckej besedy slovenskej. Svobodné noviny 3
(55), č. 5, s. 5.
6. Výstava dvoch mladých výlvarníkov slovenských. Svobodné
noviny 3 (55), č. 44, s. 5. Oresl Dubay a Ernest Žjneták.
7. Úspěch slovenské malířky v Americe. Svobodné noviny, 3
(55), č. 64, s. 5. Alena V. Sečkárová v Pittsburghu.
8. Výstava Spolku výtvarných umelcov „Bohúň“ v Bratislavě.
Svobodné noviny, 3 (55), č. 67, s. 5.
9. Bratislavské výstavy. Svobodné noviny, 3 (55), č. 81, s. 5.
10. Koloman Sokol. Svobodné noviny 3 (55), č. 117, s. 5.
11. Výstava L. Čemického v Bratislavě. Svobodné noviny 3 (55),
č. 119, s. 5.
12. Všeslovanský památník na Devine. Svobodné noviny 3 (55),
č. 156, s. 5.
13. Bratislavské výstavy. Svobodné noviny, 3 (55), č. 256, s. 5.

14. Výstava Ervína Semiana. Svobodné noviny 3 (55), č. 270, s. 5.
15. Bratislavské výstavy. Svobodné noviny, 3 (55), č. 288, s. 5.
1948
16. Umělecké výstavy v Bratislavě. Svobodné noviny, 4 (56),
č. 14, s. 5.
17. Výstava slovenského lidového umění a nár. umělce Ferdiše
Kostky. Praha, SVU Mánes listopad 1948—leden 1949. Úvod
v katalogu.
1960
18. Výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja. Bratislava,
SFVU december 1960. Úvod v katalogu.
1961
19. Bratislava v pasteloch J. Alexyho. Výtvarný život, 6, č. 5,
s. 198, 1 obr.
1964
20. Peter Romaňák. Bratislava, Dielo — podnik SFVU 1964.
1965
21. Lida Cvengrošová. Plastiky, plakety, kresby. Bratislava, Ga-
léria Cypriána Majerníka September 1965. Úvod v katalogu.
1969
22. Sibylla Greinerová, Alina Ferdinandy. Nitra, Krajská galéria
apríl—máj 1969. Úvod v katalogu.
1970
23. Neznáme gotické tabulové malby z Hlohovca. (Príspevok
k poznaniu maliarstva prvej polovice 15. stor.) Horná Nitra,
vlastivědný zborník, 5, s. 59—85, 12 obr.
1971
24. Edita Spannerová. Pastely a kresby. Komárno, Podunajské
múzeum február—marec. Úvod v katalogu.
loading ...