Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 10
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0014
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10


Póly chromovaná dřevořezba v arche oltář a Narodenia v Bardejove, detail, okolo 1490. Foto E. Spoločník

na hlavě so záhybmi padajúcimi na ramená, dómy-
selná skladba drapérie i silueta Máriinho rúcha
dokladajú individuálnu schopnost transformácie
daných grafických předloh. A to je len jedna
z mnohých ukážok majstrovskej pohotovosti náš-
ho tvorců.
Měno „Severinus pictor" sa takisto objavuje
v odbornej literatúre16 v súvislosti s bardejovskými
obrazmi viacerých křídlových oltárov a spomína
sa i možnost jeho účasti na vyhotovení malieb
hlavného oltára v košickom dóme. Ako vyplývá
z prieskumu I. Chalupeckého, nemožno mu zatial'
pripísať s istotou žiaden súbor tabulových malieb,
alebo účast na konkrétnom diele. Navýše, podfa

zistenia I. Chalupeckého měno Severinus je v ar-
chívnych záznamoch v prvom případe nečitatelné,
v druhom případe také torzovité, že ťažko možno
vykládat slovo bezpečne do tvaru Severinus, moh-
lo by to byť aj Valerius a pod.
Keďže sme to věděli už v čase vyhotovenia
rukopisu publikácie spomenutej v úvode štúdie,
s menom Severinus pictor sa autorka v spojitosti
s bardejovskými oltárnymi obrazmi nemohla za-
oberať. Píše o staršom rezbárovi s pomocníkmi
a uvažuje o dvoch maliaroch tej istej dielne, kte-
rých mená však s určitosťou doteraz nepoznáme.
Spájať ich naďalej s niekdajšou košickou, široko
pôsobiacou a intenzívně prosperujúcou dielňou
loading ...