Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 76
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0168
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
76


G. B. Piranesi: Oblúk Júliovského vodovodu na Via Tiburtina, 1761 (F 409). Martin, Matica slovenská.
Foto T. Leixnerová

— Iniciála T v prvom slově Tre, ozdobená sym-
bolmi dvoch zväzkov prútov, okřídleným hadom
a dvoma mincami s portrétmi cisára Augusta
a Marca Agrippu vo vencovom pletenci. Lept
83 X 99 mm, znač. Piranesi F.
— Závěr úvodu na s. 12, vineta zo žaludového
festónu a atribúty vzdelania a starožitností:
sfinga, knihy, brko, kružidlo, pravítko, papie-
rové zvitky. Lept 95 X 148 mm, znač. Pira-
nesi F.
— Závěr za registrom příloh na s. 20, vineta
s atribútmi geografie a archeologie : tepaná
spona, mapy, d’alekohl’ady, meracie pomócky,
nákres slnečnej sústavy, vavřínový veniec, dvoj-
hlavá orlica s korunou. Lept 96 X 150 mm,
znač. Piranesi F.
— Iniciála V slova Vna v komentárovej časti

textu na s. 21, tvoria ju dve vodorovné trúbky
(fistule) a lievikové vyústenie potrubia. Lept,
80 X 100 mm, znač. In Collegio Romano P. P.
Soc. lesu. Následuje desať paragrafov komen-
táre s opisom historie římských vodovodov
a podrobný opis vzniku a principu kastella Aqua
Julia, opis kapacity kovových trúbok a po § 10
je incipit: In Roma MDCCLXI. (NELLA STAM-
PERIA GENEROSO SALOMONI.) CON LI-
CENZA SUPERIORE
— Titulný list obrazovej přílohy s menom au-
tora a témou celého diela vytesanou v antikvě
na kamenných kvádroch, nad ktorými kaskádo-
vité prúdi výpusť z rekonstruovaného ústia
kastella. Okolo tejto sedimentačnej nádrže vod-
ného „hradu“ ležia fragmenty architektonických
prvkov a v popředí na kameni výřečný symbol
loading ...