Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 74
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0270
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74


F. Weinwurm: vila Livia na Nábřeží I. Krásku v Pieštanoch. Z archivu S. Šlachtu

dobře osvětlené a větrané. Precizně vypraco-
vané detaily, ušlachtilé a trvanlivé materiály a
prvý raz použité oceïové okná systému Kraus,
navrhnuté Weinwurmom, spolu s kultivovaným
hmotovým riešením vytvárajú z tejto budovy
pozoruhodné architektonické dielo modernej ar-
chitektúry u nás.
Zlom v architektonickom ponímaní kultových
stavieb představuje obřadná sieň na židovskom
cintoríne v Bratislavě z roku 1929, ktorá je svo-
jimi jednoduchými tvarmi manifestáciou bezoz-
dobnej věcnosti. Jednoduchá viditelná stropná
konštrukcia, ako aj kamenná podlaha dotvárajú
prostredie. Súčasťou riešenia je aj vstup na cin-
torín a sústava oporných múrov v majstrovsky
priestorovo usporiadaných kombináciách ka-
menného muriva z monolitickými betonovými
detailami. Dnes je riešenie esteticky znehodno-
tené vedením nadzemného vodovodu.
Ideu terasového domu Weinwurm ďalej roz-
pracoval v návrhu tzv. vily T v Karlovej Vsi
v Bratislavě roku 1929. Na přízemí je velká te-
rasa po celej šírke budovy, na prvom poschodí
sú priestorné loggie. Velká obytná terasa na
druhom poschodí poskytuje pósobivý výhlad na

prírodnú scenériu toku Dunaja. Zaujímavé je
riešenie vertikálnej komunikácie nie súvislým
schodiskom, ale viacerými ramenami schodov
podlá toho, ako si to vyžadovalo dispozičně rie-
šenie. Pokojné objemy, plné plochy a otvory,
hra světla a tieňa sú pre toto dielo charakteris-
tické. Nenachádzame tu však už okenné šambrá-
ny, pre Weinwurma charakteristický prvok. Vi-
la v Karlovej Vsi patří k najlepším príkladom
dokladajúcim najmá kvalitativně změny v kul-
túre bývania. Spolu s terasovou nitrianskou vi-
lou bola zaradená do publikácie Modeme villas
en Landhuisen in Europa en Amerika, venova-
nej najlepším ukážkám rodinných domov zo za-
čiatku tridsiatych rokov vo svete.
K rovnako pozoruhodným príkladom riešenia
velkých rodinných vil patří vila na Podtatran-
ského ul. č. 3 v Bratislavě z roku 1929. Vila sa
nachádza na prudkom svahu vo vilovej časti
města, kde Weinwurm a Vécsei projektovali via-
ceré nové stavby. Vila navrhnutá Weinwurmom
bola jednoduchá, bez dekoru a pozlátka. Jedno-
duchost priečelí, bezozdobná, hranatá architek-
túra s konštruktivistickým riešením vstupnej
markízy sa však stala příčinou rozchodu archi-
loading ...