Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Seite: 101
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0105
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
101


Lubomír a Čestmír Slapetovci: Alsterova vila vo Frýdlante nad Ostravicou, 1938—1940. Foto Wenzel

sovietskych konštruktivistov program najmen-
šieho bytu ako obytnú kabinu jednotlivca v ko-
lektívnom dome s kompletným vybavením, zru-
šením rodin a společnou výchovou dětí. Na tom-
to principe sa objavili návrhy kolektívnych do-
mov v súťažiach na sociálnu bytovú výstavbu
Prahy v rokoch 1930—1931, ktorých autormi
boli členovia Levé fronty (Jan Gillar, Josef Špa-
lek, Augusta Mullerová, J. Havlíček a K. Hon-
zík, Richard F. Podzemný, Kamil Ossendorf,
Antonín Tenzer, L. Žák a i.) a návrh kolektív-
neho domu ako pásmového města od skupiny
PAS (Janů, Stursa, Voženílek). Prototypom ko-
lektívnych domov však boli stavby sanatorií,
najmá Machnáč v Trenčianskych Tepliciach od
J. Krejcara a Morava v Tatranskej Lomnici od

B. Fuchsa, obe z rokov 1930—1932. Neskoršie,
v tridsiatych rokoch uvažoval L. Žák o využití
svojich typov vil pre návrh komfortnějších ko-
lektívnych domov s váčším plošným štandar-
dom bytov. Tieto vízie sa uskutočnili až po voj-
ně kolektívnymi domami Evžena Linharta a
Václava Hilského v Litvínove a Jiřího Voženílka
v Gottwaldove-Zlíne, kde sa však navrhli byty
pre tradičný rodinný život, v Litvínove aj me-
zonetové.
4. Dvojetážová hala s galériou. Priestorový
koncept nového bývania, vyvinutý Le Corbu-
sierom v návrhoch domov typu Citrohan, sa
koncom dvadsiatych rokov rýchlo vžil aj v čes-
kom prostředí. Dvojpodlažná hala s galériou,
připojená najčastejšie točivým schodišťom tvo-
loading ...