Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 64
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0180
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
64

J. M. Länderer, 1756, s. 639. — MS Ma SD 2701.
29. Der / Andächtige Beter. 1756. Mědirytina.
142 X 90 167 X 100 mm. Nezn. Okolo štyroch vý-
javov v kartušiach text: Gebet bringt mich auf
diese Welt. Samuel 9,11 / Gebet er hält mich in
der Welt. Daniel / Gebet führt mich auch durch
die Welt. 2.B.Mos. 14,21,39 / Gebet nimt mich dan
aus der Welt. Luc.23,46. In: Ein in der Mühlselig-
keit . . . Liederschatz . . . Pressburg J. M. Länderer,
1756, na závěr knihy po registri. — MS Ma SD
2701.
30. (Vineta na titulnom liste s motívom náhrobku.)
1762. Mědirytina. 115 X 190 360 X 220 mm. Znač.:
SZ del.et sculp.Posonii. Text na epitafe: VIRTUTI
AC ME /MORIAE / IO ANNIS TOMKA / SZASZKY
/ SCHOLAE EV:POSON./ RECTORIS / ob.sept.9.d.
Augusti / An rep.Sal. MDCCLXII. In: Klagen bey
dem Grabe / des / berühmten Rectors / der evan-
gelischen Schule zu / Pressburg / HERRN / Johann
Tomka Szassky / einiger gewesenen/ Schüler, und
Freunde. /Pressburg,/ gedruckt bey Johann Michael
Länderer, přivil.Buchdruckern (1762). CK DK IV
/3137/10.
31. (Záhlavie s motívom alegorie architektúry a
smrti.) 1765. Mědirytina. 105 X 160 297 X 183 305 X
X 195 mm. Znač.: S.Zeller del. et sculp. Posonii.
In: A meg gyozletetlen / leg hatalmassabb felséges
/ Római csásárnak / Elsö FERENCZENEK / NÉMET
ORSZÄGI ES JERUSALEMI / KIRÄLYNAK .. .
SZERETETE ÉS DITSÉRETE / melyet azon alkal-
matossággal / midön a felséges királyi udvari /
MAGYAR KAMARA. A pozsonyi káptolon, és /
város templomában 1765 / fönt nevezett FELSÉGES
CSÄSZÄRNAK . . . Hirdetett Galgóczy Ferencz po-
sonyi kanonok. Pozsonyban. Ny. Länderer J. M.
1765, s. A. — MS Ma SB 24313, prív. 1, prív. 70;
SB 8751.
32. (Záhlavie s motívom alegorie úrody a krásy.)
1766. Mědirytina. 94 X 166 365 X 230 mm. Znač.:
S.Zeller sc.Posonii. Text pod tumbou: Zelo et fi-
delitate, pod záhlavím: Mortuus est in senectute
et plenus dierum/ Gen.25.v.8. In: GALGÓCZY, F.:
A méltóságos gróff Batthyányi Lajos: Magyarországi
palatinusnak ... tselekesete. J. M. Länderer. Pozso-
nyban 1766, s. A2 — UK Ba XVII A B2; SA 894;
SB 669, OSZK Bp” 504.308.
Ref.: PATAKY, D.: c. d., s. 251, Č. 6.
33. (Emblematické vyobrazenie s erbom Uhorska.)
1772. Mědirytina. 144 X 95 166 X 103 mm. Znač.:
Seb. Zeller sc.Posony Fuessly fecit. Vineta je nale-
pená. In: Politisch-Geographische und Historische

Beschreibung des Königreichs Hungarn. Pozsony A.
Löwens. 1772, frontispice. — OSZK Bp 199.037.
Ref.: PATAKY, D.: c. d., s. 128.
34. (Ilustrácia z knihy žalmov.) 1772. Mědirytina.
155 X 120 172 X 137 192 X 156 mm. Znač.: Seb.Zel-
ler Sculp.Posonii. Pod obrazom s atribútmi muče-
níctva citát z Knihy žalmov. Sokak az igazak há-
borus ági. 33 Zsolt.2O.vers. In: HAEFTENUS, B.:
A Keresztnek kôzônséges úta. Pesten. Eitzenber-
gerné 1772, s. 11. — MS Ma A 26 972; OSZK
809.677.

Obrázky svátých a púťová grafika
35. S. lohannes Elemosynarius. O.P.N. Po 1740.
Mědirytina, monochrómna tlač na hodvábe. 164 X
X 86 187 X 105. Znač.: Se.Zeller sc. Posony. Slabšia
obměna grafického listu G. A. Müllera z roku 1732
s vedutou Bratislavy. — GMB C 2045; C 7602.
36. (Obraz blahoslavenej Márie v lesnej kaplnke
pod Budínom.) 1752. Mědirytina. 123 X 75. Znač.:
S.Zeller sc.Pos. Dolu text: Die Gnadenreich Bildnis
Maria / Aichengenant so nächst Budakés / ohnweit
Ofen bey denen P.P.Trinitari-/ern von andächtigen
Wollfahr-/tern eysrig verehret wird. Pod obrazom
Madony devíza: In Gremio Matri / Sedet Sapientia
Patři.
Ref.: SZILÁRDFY, Z.: Barokk szentképek Ma-
gyarországon. Budapest 1984, obr. 23.
37. (Alegória Matkocirkvi.) 1760. Mědirytina.
148 X 95 mm. Znač.: Se. Zeller sc.Posonii. Pod vý-
javom citát z evanjelia: Portae Inferi non prae-/va-
lebunt adversus eam./ Matth 16 v 18. Podl’a
augsburskej předlohy Klauberovcov. In: Doctrina
Verae Christi Ecclesiae. Posony 1760, predtitulný
list.
Ref.: SZILÁRDFY, Z.: c. d, obr. 11.
38. B.MARGA/RETA V/BELAE q REG./ HUN.
FIL. Okolo 1760. Mědirytina. Nezn. Dolu text: Ezen
Ditsoséges Szent Márgit Szüz-/nek Szent Feje tóbb
Szent Reliqviaival / egyútt tartatik és tiszteltetik
á Tisztele-/ tes Klárista Szúzeknél Posonyban. —
GMB C 4216.
Ref.: SZILÄRDFY, Z.: c. d., obr. prii. VIL
39. (Náboženský výjav?) Okolo 1760. Mědirytina.
117 X 73 mm. Text: Smilugte se nad námi, aspoň
wy Přátele nassy. Znač. : S. Zeller sc. Posonii. MTK
Bp 58.638.
Ref.: Folia archaeologica, 11, 1959, s. 205.
40. Abbildung der Ehrwürdig-Mütter Alexia / le
loading ...