Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 65
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0181
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
65


S. Zeller: Pútnický obrázok z Marianky. Mědirytina.
1762. Foto T. Leixnerová

Clerc erster Oberin der Congrégation de / notre
Dame gestorben zu Nancy den 9 Jenner / 1622 Alt
46 Jahr. Okolo 1750. Mědirytina. 117 X 80 157 X
X 100 mm. Znač.: Se.Zeller sc.Posonÿ. Text na
liste v obraze: LE ZELe / DE LINS-/ TRVCTION /
EST LE / SVIET DE / MA VOCATI/ON a v otvo-
renej knihe: Cons/du B Four/Pier/-re. — MS Ma,
viac exemplárov b. Č.
41. S.Valburga Virgo. /Aegrotorum Patrona./ Be-
tegek Segétôje./ Nemocných Pomocnice. /Vorbitťe-
rin der Kranken. / dessen fest den 25 Febr. Okolo
1750. Mědirytina. 150 X 100 mm. Znač.: S. Zeller
sc.Posonii. — GMB C 2035.
42. Heilige Elisabeth./ Patronin deren Armen und
Kranken. Pred polovicou 18. stör. Mědirytina. 116 X

X 64 122 X 73 136 X 84 mm. Znač.: S.Zeller sc.
Posonii. — GMB C 4242; MS Ma b.č.
43. S.FIDELIS á Sigmaringen /Ord.min.S.Franc.
Capuc./ Mission.Apost. et Proto-/Mart.S.Congr.de /
propag./ Fide. Okolo 1750. Mědirytina. 132 X 88
136 X 92 170 X 106 mm. Znač.: Seb.Zeller sc.Po-
sonÿ. Höre citát z Knihy kazatel’ov: Ein treuer
freund ein starcker schirm:/ Eccles. 6.V.14. Na zad-
nej straně perom. P.A.C. — MS Ma b.č.
44. Eremita S. Paulus — Sanctus Paulus. Asi 1750.
Mědirytina. — Múzeum Pécs (podlá ústnej správy
dr. G. Galavicsa z MTA Budapest).
45. S. Franciscus Xaverius. Okolo 1760. Mědiry-
tina. 120 X 69 mm. Znač.: Se.Zeller sc. Text v ob-
raze: O Deus, ego amo te!
Ref. : RADVÁNI, H. : Výsledky výskumu knižnej
ilustrácie trnavských tlačí I. Trnava 1978 — strojo-
pis v Národnej knižnici MS Ma, č. 756 d.
46. Maria ora Pron. Okolo 1750. Mědirytina.
114 X 67 124 X 171 mm. Znač.: Se.Zeller / sc.et ex./
Poson. — MS Ma b.č.; MTK Bp 58.638.
47. Bey denen B.M.P.P.Trinitarie Die Schöne
Mutter Gottes echt zu Pressburg in Ungarn. Pred
1750. Mědirytina. 96 X 55 105 X 82 mm. Znač.:
S.Zeller sc.Posonii. Na zadnej straně nemecký text
atramentom 16 riadkov modlitby: Gebet zu den ...
S.Z. — MS Ma, b.č.
48. Remessionem peccatorum. Okolo 1750. Mědi-
rytina. 133 X 76 142 X 83 150 X 87 mm. (Kristus
v Betánii.) Znač.: Seb.Zeller sc.Posonii. Hoře text:
Welcher inter euch ohne / Sünd ist, der werffe /
den ersten Stein an / Sie. Joh.6. — MS Ma b.č.
49. S.MARIA TALLENSIS. 1762. Mědirytina.
111 X 70 112 X 74 mm. Znač.: S.Zeller sc./ Posonii.
Na rube ceruzou text švabachom z roku 1762 a do-
lu perom dat. 1793. Na obraze text. : Stella splendi-
da et matutina Ap.22 (Pútnický obrázok s výjavom
Zázračnej madony a studné v Marianke.) — MS
Ma b.č.
50. Effigies Divae Virginis Deiparae Mariae in
Ecclesia Eremi ad Sacrum Fontem Mattra Vere-
béllyiensem habita. Okolo 1760. Mědirytina. 308 X
X 380 316 X 390 mm. Znač. Seb. Zeller sc.Posony.
Uprostřed pečať: S. ANTONII Abbatis Sigillum
Ord.Érem. — MTK Bp T 6430 (Pútnický obr.)
Ref.: GENTHON, L: Nógrád. Budapest 1954, obr.
264, 280.
51. IMAGO BONI PAROCHI / BEATVS PETRVS
FORERIVS A MATAIN CVRIA / Can:Reg:S.Aug.
Congr.Salv.Nri in Lothar./ Praep.Grlis et Canonis
Cong.Dominae / Nrae Institutor obyt 1640. aetat 76./
Cor eIVs Grall In BVrgVnDIa In CorrVptVM. 1777.
loading ...