Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 78
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0194
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
78


J. Mandl: Ruiny s pohladom na väzenie. Návrh divadelnej dekorácie, 1806. Caplovičova knižnica
v Dolnom Kubíne. Foto T. Leixnerová

v Miláne u bratov Galliariovcov a od roku 1771
pracoval v Eisenstadte a medzičasom i v Ester-
háze ako divadelný maliar. Z tohto obdobia sa
zachoval jeho skicár s divadelnými návrhmi po-
zoruhodné j úrovně.17 Od něho pochádzajú tri
dekorácie pre prvé uvedenie Mozartovej opery
La clemenza di Tito roku 1791 v Prahe.18 Jeho
poslednou známou prácou je Castrum doloris
pre pohřebné obřady primasa Josefa Baťániho
v Bratislavě z roku 1799.19 Roku 1802 sa Tra-
vagliq presťahoval do Bratislavy, kde sa stal ma-
jordomom Grasalkovičovcov a tu v marci 1826
aj zomrel.20 Ci aj v Bratislavě pokračoval v prá-
ci pre divadlo, nevieme. V Biblioteke Caplovi-

čiane sa našiel jeden návrh horšej kvality, ozna-
čený na rube „nach Herrn Travaglio“, datova-
ný 1802.
O bratislavskom divadle, zriadenom v šesť-
desiatych rokoch v zadnom trakte Zeleného do-
mu (Grünes Stübel), kde sa vystriedali viaceré
divadelně společnosti, vieme len tofko, že „de-
korácie, scény, mechanizmy a podobné divadel-
ně potřeby“ sa zadovažovali z príjmov zo
vstupného a ostávali v držbě divadla.21
Základný fundus dekorácií, kostýmov i stro-
jového zariadenia vlastnilo každé divadlo. Tie
sa potom podlá potřeby doplňali alebo obnovo-
vali. Na Slovensku sú známe dva súpisy divá-
loading ...