Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 83
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0199
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
83


Carl Maurer: Gotická hala. Návrh divadelnej dekorácie.1832. Caplovičova knižnica v Dolnom Kubíne.
Foto T. Leixnerová

1785 vyskytovali scenérie ako meštianska a sed-
liacka izba, ktoré ako sme už povedali, sa v dě-
jinách scénografie objavili v poslednej tretine
18. storočia, sa dá usudzovať, že aj z hl’adiska

ikonografie kráčali bratislavské divadlá s dobou.
Presnejšie historické závěry by bolo možné vy-
slovit ipo preskúmaní fungovania dekorácií
v konkrétných predstaveniach.40

Poznámky

1 I keď umělecké pamiatky, ktoré sa nachádzajú ale-
bo vznikli na území Slovenska, považujeme za svoje
duchovné vlastníctvo bez ohl’adu na nacionálny póvod
ich tvorcov, dějiny oficiálneho divadla na našom území,
ktoré tvořili nemecké, talianske a maďarské divadelně

společnosti, sa dlho nepociťovali ako súčasť historie či
predhistórie slovenského divadla. To je pravděpodobně
i jedna z příčin nezáujmu o minulost divadelného vý-
tvarníctva na Slovensku.
2 CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, M.: Divadlo na Slo-
loading ...