Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 30.2019

Page: 180
DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2019/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
180

Katarina Kolbiarz Chmelinovä
Katedra vied o »meni - o,

U N I V E R Z I

Plan prednśsok na Skolsky
rok '1953/99 .

II«, rodnik: (nere allzu je sa\ia externo/h ätüdiu v rozsahu planu
- 1957/58) \ /

III.rodnik: \ /
3 - 3 -
1. Svetové umenie renesanoie
Wfetka
2. Renes.umenie des.a slov.
yQstka
2 - 2 -
3. Çvetové umenie 17.a 18. st.
Gusjtherovä
2 - 2 -
4. Ces.a slov. umenie 17.a 18.st.
Gün^herové
2 - 2 -
5. Umelecky priemysel
Güntherovä
2 - 2 -
6. Technologia
Kahouh.
2 - 2 -
7. Seminar dejin umenia /
Günthespvd
- 2 - 2
-èv--jfe-tedy elohovélio- rozboru
Tilkovsay
2 - 2 -

Klas.zäpoöt;

^po

LS 5,6,^
rozsahu pl/nu

Vedl’ajSi predmet bez 6
SküSky: po LS 1,2,3,4
IV.rodnik: (nerealizuje sa,na externem StüdiuXv
- ~ 1957/58) / \

y» rodnik:
1. Ceské a slovenské umenie 20.st. Matuätik. 2 -
2» Svetové umenie 20.syoroöia MatuStik 3 -
3. Seminér dejin umenie Güntherovâ - 2
SkuSky: po ZS 1,2/

Vÿberové prednĄsky pro III. a V. roönik:
1. Itórodné -uffieni^/łtóo^eh demokreei-i Tilkovskÿ 2— 2 -
Kriticky semindr Łfetuśtik - - -2
tfyŁizok prednàâatel’ov na dejinśch umenia:
Drllźbeta Güntherovd- 1Ś 177
Dr Siena Dubnickś 4 4
Radislav Mafuätik - 7 2
Karol„Kahoun - 4 4
Dr Jirf Kostka - 5 5 y A'.- . .
-Dr--Vb jt»eh—Ti-łkovsky - 4 4- - ls.

K ils-

prflohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Skuêky: po LS Z 1,4,5

2 -
- 2
- 2 -
- 2 -
2 - 2 -

!.. rodnik : t (ako v*
Uvod do teorie dej
Proseminâr dejin umènia
Antika \
Prehlad dejin umenia \
Zékladné otśzky vytvanrcj

■dl’ajSi predmet)
umenia Dubnieké
Güntherova
Bohńd
Kghoun
estetiky
4^1^ /
\ KLas.zdnoćty: po LS z 3


,n umenia

M E N S K É H O

., ' 23- mâj
ulula ve dna .

8. Plan of art history lectures at Comenius University in Bratislava for the academic
year 1958/59. Photo: ADAH FA CU BA
loading ...