Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1899

Seite: 109
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1899/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
109

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ

110

ακτών της Μ. Ασίας συμφωνεί καί ή έπί των τη-
γανοειδών σκευών άπεικόνισις των πλοίων, άτινα
μαρτυρουσιν δτι οί Σύριοι ήσχολοΰντο εις τήν ναυ-
τιλίαν.

"Οπως δυνηθή ο αναγνώστης νά σχηματίση
ίδέαν καί περί τοΟ συνόδου τών κτερισμάτων, ά-
τινα άπαντώσιν έν ένί τάφω, προς δέ καί περί της
θέσεως των έν αυτώ, θεωρώ άναγκαΐον νά παρα-
θέσω σύντομον περιγραφήν ή μάλλον άπαρίθμησιν
πάντων τών εν τισιν έκ τών σπουδαιότερων τάφων
άνακαλυφθέντων πραγμάτων.

Τάφ. 15/. Ελλειψοειδής περίπου, διαμ. 100
καί 130. Ό νεκρός κατακεκλιμένος έπί της δεξιάς
πλευράς' προ τοΟ κρανίου το μετά γραπτών κο-
σμημάτων κύπελλον πίν. 8, 6 καί φιάλη πηλίνη
κοινή.

Τάφ. 166. Κάτω μέχρις ύψους 0/25 ή 0,30 μ.
σχεδόν τετράγωνος,ύψηλότερον στρογγυλός" διαστ.
135 Χ 100 Χ (βάθος) 70. Ό νεκρός έπί της δεξ.
πλευράς, προ τών χειρών λίθος πλακωτός, άλλος
δέ προ τών σκελών.Πρό τοΟ κρανίου πρόχους μετά
γραπτών κοσμημάτων όμοιων τή πίν. 8, 10, πυ-
ξίς όμοία τή πίν. 8, 7 πλήν τών ώτίων καί του
πώματος, ό'περ είναι λίθινον, καί άλλη σφαιρική
πυξίς μέλαινα.

Τάφ. 172. Στρογγυλός, διαμ. 105 εως 115.
Ο νεκρός πιθανώς έπί της άρ. πλευράς" πρό της
κεφαλής αυτοΟ έν σωρώ σκεύος τηγανοειδές, το
δοχεϊον μετ' έγχαράκτων κοσμημάτων πίν. 9,
19, μικράν πήλινον κύπελλον, μικρά σφαιρική
πυξίς καί ποτήριον μετ' έντυπου πλέγματος.

Τάφ. 174. Στρογγυλός, διαμ. 130 έως 145,
βάθος 90.Ό νεκρός έπί της άρ. πλευράς, τά κρα-
γιόν έπί λίθου πλακωτού άντί προσκεφαλαίου, άλ-
λοι δύο λίθοι πρό τών χειρών καί τών σκελών.
Πρό της κεφαλής κύπελλον μαρμάρινον, οπίσω δ'
αυτής το τηγανοειδές σκευ'ος είκ. 11 καί 11α,
πήλινον κύπελλον, πρόχους λίαν κολοβή καί δ
σωλήν πίν. 10, 3.

Τάφ. 179. Τετράπλευρος, μήκ. 122, πλ. 68.
Παρά τήν δεξ. προσθίαν γωνίαν δοχεϊον μετ' έγ-
χαράκτων κοσμημάτων, μαρμάρινον φιαλίδιον,
σπάθη, βελόνη, όπεύς, κτείς θαλάσσης.

Τάφ. 186. Τετράπλευρος, μήκ. 122, πλ. 82,

βάθ. 60. Ό νεκρός έπί της άρ. πλευράς" πρό τοΟ
κρανίου κύπελλον μετά γραπτών κοσμημάτων ό-
μοιων τω π ιν. 8,13 καί πυξίς σφαιρική μέλαινα,
πρό τών ποδών δέ φιάλη πηλίνη.

Τάφ. 192. Στρογγύλος, διαμ. 135 εως 158.
Όστά δέν έσώζοντο" εις έν μέρος τοΟ τάφου τρία
τετράπλευρα λίθινα πινάκια καί λίθινος τριπτήρ,
ολίγον δέ περαιτέρω σκεΟος τηγανοειδές (οΰ τμήμα
τής διακοσμήσεως ίδε είκ. 13) καί έπ' αυτού άλ-
λος λίθινος τριπτήρ καί φιάλη λιθίνη περιέχουσα
χρώμα κυανουν καί δευτέραν μικροτέραν φιάλην
πηλίνην" εις τό άπέναντι μέρος του τάφου τρίτος
λίθινος τριπτήρ.

Τάφ. 205. Στρογγύλος, έπιμήκης, διαμ. 82
καί 122, βάθ. 72. Είκών τοΟ σκελετού έν παρεν-
θέτω πίνακι (σ. 88), άρ. 3. Όπίσω του κρανίου
μικρόν έφθαρμένον άγγεϊον, ολίγον περαιτέρω πρό-
χους καί παρ' αυτήν χαλκή λαβίς" έπί του λαι-
μού ή καρφίς πίν. 10, 17, πρό του προσώπου δέ
πάλιν μικράν πήλινον άγγεϊον καί κογχύλια του
είδους (Ιβηΐάΐϊαπι θίβρίιαηΐίηαηι. "Αλλα πέντε αγ-
γεία εκειντο τό μέν πρό της αριστεράς χειρός, τά
δέ πρό τών κνημών.

Τάφ. 242. Κατεστραμμένος. Εις εν μέρος αύ-
τοΟ μαρμάρινον φιαλίδιον, έντός του όποιου εκειντο
κτείς θαλάσσης, χαλκή σπάθη καί λείψανα χρώ-
ματος κυανού, πλησίον δέ άλλο ό'μοιον μαρμάρι-
νον φιαλίδιον καί έντός αύτου κτείς θαλάσσης,
σπάθη χαλκή καί λαβίς χαλκή. Όλίγον περαι-
τέρω πήλινον δοχεϊον μετ' έγχαραγμάτων.

Τάφ. 262. Αριστερά τής θύρας δύο πήλιναι
φιάλαι, ή μία έντός τής άλλης, δεξιά δέ σκεύος
τηγανοειδές (τμήμα τών σπειρών αύτοΟ είκ. 15)
καί έντός αύτου σπάθη χαλκή καί πώμα λίθινον
(ίδε πίν. 10, 4)" πλησίον του τηγανοειδοΟς σκεύους
πήλινον μέλαν κύπελλον.

Τάφ. 264. Στρογγύλος, διαμ. 95 εως 118.
Δεξιά τής θύρας ευρέθησαν ή πυξίς πίν. 8, 12, ή
σπάθη πίν. 10, 29, ο σφήν αύτ. άρ. 44, τρεις
χάλικες χρησιμεύοντες άντί τριπτήρων, δύο τεμά-
χια έρυθροΰ χρώματος καί κύπελλον πήλινον.

Τάφ. 268. Στρογγύλος, κατεστραμμένος. Ευ-
ρέθησαν δύο τηγανοειδή σκεύη, ευμέγεθες λίθινον
πινάκιον, ό τριπτήρ είκ. 31 καί φιάλη πηλίνη.

Τάφ. 271. Στρογγύλος, διαμ. 105 έως 133.
loading ...