Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Spis treści

Podziękowania. 9
Wstęp. 11
I. Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w okresie średniowiecza - typy,
warsztat, datowanie. 13
A. Typy wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem na Rusi zachodniej w wieku XV-XV1. 13
1. Matka Boska Hodegetria. 14
2. Matka Boska Eleusa. 16
3. Matka Boska z Dzieciątkiem tronująca. 17
4. Blacherniotissa - Matka Boska Orantka z Jezusem na piersi. 21
B. Problem datowania ikon zachodnioskich . 21
1. Ikony datowane. 25
2. Malarze., 28
C. Warsztat malarski. 33
1. Stan badań nad warsztatami w malarstwie zachodnioruskim w wieku XV-XVI ze
szczególnym uwzględnieniem przypisywanych im ikon Matki Boskiej z Dzieciątkiem 33
2. Zagadnienia techniki malowania ikon zachodnioruskich. 43
3. Wymiary ikon Matki Boskiej z Dzieciątkiem i proporcje występujących w nich postaci 48
D. Proponowane datowanie i atrybucje zachodnioruskich ikon Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w wieku XV-XVI. 49
1. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat około 1450-1500. 49
2. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1500-1540. 53
3. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1540-1560. 60
4. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1560-1570. 62
5. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1570-1590. 63
6. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1590-1600. 67
7. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem - importy (?). 68
8. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem - podziały regionalne.. 72
9. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem - kierunki przemian. 73
II. Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu proroków lub apostołów - ikonogra-
fia i sens ideowy. 77
A. Analiza wariantów ustawienia postaci w polach - analogie i różnice w dziełach innych
szkół i regionów... 77
1. Archaniołowie. 77
2. Prorocy. 78
3. Apostołowie. 91
4. Joachim i Anna. 93
5. Hymnografowie. 93
B. Charakterystyka postaci, analiza atrybutów i wariantów cytatów na zwojach - analogie
i różnice w dziełach innych szkół i regionów. 95
1. Jezus. 96
2. Archaniołowie. 96
3. Prorocy. 97
4. Apostołowie. 129
 
Annotationen