Modus: Prace z historii sztuki — 17.2017

Page: 113
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2017/0113
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jubileusz
osiemdziesięciolecia urodzin
Profesora Adama Małkiewicza

modus
prace z historii sztuki
xvii, 2017


4 marca 2016 odbyła się w naszym Instytucie niezwykła uroczystość - jubileusz opracowała
osiemdziesięciolecia urodzin Pana Profesora Adama Małkiewicza. O godzinie 16:30 AGATA dworzak
w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich zebrali się Pracownicy Instytutu, Studenci,
Doktoranci, Uczniowie i Współpracownicy Profesora, a także liczni przedstawiciele
władz Uniwersytetu i organizacji kulturalnych związanych z krakowską historią sztu-
ki. W uroczystości wzięli udział m.in. Jego Magnificencja rektor UJ prof. Wojciech
Nowak wraz z prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
prof. Stanisławem Kistrynem, Dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch
i prodziekan prof. Stanisław Sroka, a także Dyrektor zaprzyjaźnionego Instytutu
Historii Sztuki i Kultury UPJPII prof. Kazimierz Kuczman oraz Prezes Krakowskie-
go Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Joanna Daranowska-Łukaszewska.
Całość uroczystości uświetnił występ Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica.
Nieprzypadkowo część jubileuszową wieczoru poprzedziła promocja książki
Collegium Iuridicum autorstwa Stanisława A. Sroki, Marcina Szymy, Andrzeja
Betleja, Agaty Dworzak i Wojciecha Bałusa, wydanej w ramach serii monografii
zabytkowych budynków Uniwersytetu. Profesor Adam Małkiewicz jest z gmachem
naszego Instytutu szczególnie związany, bowiem w 1986 r. został powołany na se-
niora budynku, dzięki czemu był odpowiedzialny za renowację i żmudny proces
odnowy jednego z najstarszych kompleksów Uniwersytetu. Dzięki Jego zaangażowa-
niu, poświęceniu i wiedzy remont Collegium Iuridicum pozwolił na przeniesienie
w 1992 r. Instytutu Historii Sztuki z Collegium Maius.
Główną część obchodów urodzin Profesora poprowadziła Dyrektor Instytutu
dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, na wstępie przybliżając postać i sylwetkę naukową
Profesora oraz jego działalność organizacyjną (kilkukrotne pełnienie funkcji Dyrektora
naszego Instytutu czy Wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie). Następnie
głos zabrał Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu prof. Wojciech Bałus, który
podkreślił szczególny związek Jubilata z samym Instytutem Historii Sztuki, jak i z jego
obecną siedzibą, a także zaangażowanie Profesora w proces dydaktyczny na Uniwer-
sytecie i powszechnie znane przywiązanie do uczniów, otwartość i poczucie humoru.

JUBILEUSZ OSIEMDZIESIĘCIOLECIA URODZIN PROFESORA ADAMA MAŁKIEWICZA

113
loading ...