Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 115
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0137
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Α. Σ. Άρβανιτοπούλου : Άνασκαφαι έν τώ ίερώ τοϋ Διός Θανλίον

115

δύο επάλληλα μωσαϊκά δάπεδα (πιθανώς ρωμαϊκόν κτίσμα μετατραπέν εις
χριστιανικούς χρόνους εις εκκλησίαν)· πλήθος γλυπτών (κιονοκράνων, κορμών
κιόνων, θωρακίων κ.ά.) ευρίσκεται εις πολλά σημεία τών οικοπέδων τούτων καΐ
δια τοϋτο προτείνω την καθ' οιονδήποτε τρόπον άπαλλοτρίωσιν τοϋ χώρου.
Σημ. ΑΊ αιτήσεις υπεβλήθησαν εις τό Σ. Ύπουργεϊον Παιδείας.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΘΑΥΛΙΟΥ

Έν Φεραΐς έξηκολούθησα τάς άνασκαφάς τών προηγουμένων ετών
έξετέλεσα δε αύτάς εν μηνΐ Ίουλίω και Αύγούστω, ήτοι κατά την χειρίστην
περίοδον τοϋ έτους, τοϋτο δ' ένεκα τυπικών λόγων περί την εγκρισιν τής
αιτήσεως αδείας καΐ την έ'κδοσιν τοϋ εντάλματος τής προκαταβολής.

Σκοπόν τής έφετεινής εργασίας εθηκα την εύρεσιν τοϋ περιβόλου τοϋ
ίεροϋ χώρου, ό όποιος, ως ήδη εκ τών προηγουμένων ετών έξηκρίβωσα και
εξέθηκα, περιείχε πολλά οικοδομήματα.

"Εσκαψα λοιπόν ευρύτατα κατά την Νοτίαν πλευράν επί μήκος από τοϋ
μέσου τοϋ ναοϋ 40 περίπου μέτρων κατ'αύτόν τον χώρον εΰρον μέγαν άποθέ-
την, τον όποιον κατεσκεύασαν επίτηδες οΐ κτίσαντες τον τελευταΐον ναόν τοΰ
4ου π. Χ. αιώνος, ώς εξής: Έπι πλάτος 20 περίπου μέτρων και παραλλήλως
προς τον ναόν έσκαψαν επίτηδες οϊ αρχαίοι τό φυσικόν έδαφος, εκ μαλακού
συγκείμενον χώματος αργίλου και πώρου σεσηπότος, έπι βάθος 2 περίπου
μέτρων και μήκος μη έξακριβωθέν εισέτι, άλλ' άνώτερον τών 20 μέτρων.
Σκάψαντες δέ οί αρχαίοι τον χώρον τούτον, άγνωστον διά τίνα σκοπόν, μή
εκτελεσθέντα, έγόμωσαν αυτόν πάλιν, ρίψαντες επί βάθος μεν ενός μέτρου
λίθους μικρούς και μεγάλους, τινάς μέγιστους, ογκώδεις, άκατεργάστους· τινές
ήσαν έξειργασμένοι και εις τμήματα, προέρχονται δ' εμφανώς έκ τοΰ λαμπρού
αρχαϊκού ναοϋ τοϋ 5ου π. Χ. αιώνος· εντός τής γομώσεως ταύτης ΰπήρχον και
πολυάριθμα θραύσματα αγγείων και κεράμων από τής νεολιθικής περιόδου
μέχρι τών αρχών τοΰ 4ου π. Χ. αιώνος, τινά κορινθιακά και αττικά ωραιότατα.
Επίσης ΰπήρχον εντός τών πετρών τούτων και πολλά χαλκώματα τών γεωμε-
τρικών, έλάχιστα δέ τών ιστορικών χρόνων ήσαν έκ τών ήδη γνωστών και
συνήθων πορπών, βελονών, περονών, κρίκων, δακτυλίων, ψελίων, μικρών
κατόπτρων, ελίκων, ζωαρίων, σπονδικών φιαλών και ομοίων, ά'τινα προέρ-
χονται έξ αναθημάτων τοΰ πρώτου ναοϋ τοϋ 7°ν π. Χ. αιώνος και ολίγα έκ
τοΰ δευτέρου, τοΰ μνημονευθέντος λαμπρού αρχαϊκού ναοϋ, έκ τοϋ οποίου έν
τή αρχή τοϋ αποθέτου ευρέθη ώραιότατον χαλκούν άγαλμάτιον άρτιον, όπλί-
του ή "Αρεως, έξαιρέτου αρχαϊκής τέχνης τών αρχών τοΰ 5ου π. Χ. αιώνος,
και κεφαλή γρυπός χαλκή εξαίρετος έπίσης τών αυτών περίπου χρόνων.
loading ...