Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 122
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0144
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
122

Πρακτικά της "Αρχαιολογικής Εταιρείας 1926

Ή μέχρι των θεμελίων εις πολλά σημεία έξερεύνησις αύτοΰ άπέδειξεν
δτι τοϋτο εκτίσθη πράγματι εις βυζαντινούς χρόνους καΐ δή περι τά τέλη
τοΰ 11ου η τόν 12°ν αιώνα.

Πλην των δυο τούτων κυρίων σημείων έμελέτησα και την σπουδαιοτά-
την βυζαντινήν δχΰρωσιν τοΰ Κάστρου καΐ μάλιστα τόν γνωστόν μέγαν πΰρ-
γον, δν κατά την έπ' αύτοΰ διά κεράμων έπιγραφήν, «εκτισεν Όρέστης».
Έκ της έρεύνης ταύτης αποδεικνύεται δτι ό πύργος οΰτος εκτίσθη τόν 14ον
αιώνα και είναι σύγχρονος προς τόν επί τοΰ κάστρου ναΐσκον τοΰ άγ.
Νικολάου.

Ταΰτα τά πορίσματα τών εν Σέρραις ερευνών μου, έξ ών πολλά ζητή-
ματα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής δύνανται νά διευκρινισθώσι.

Περαίνων την εκθεσιν ταΰτην αισθάνομαι έπιβεβλημένον τό καθήκον
νά ευχαριστήσω τό Σ. Διοικητικόν Συμβούλιον διά την παρασχεθεϊσάν μοι
ΰλικήν ενίσχυσιν προς πραγματοποίησιν τών αποτελεσμάτων τούτων.

Α. ΞΥΓΓΟπΟΥΛΟΣ

6. ΑΝΑΣΚΑφΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Παρέχω ένταΰθα εκθεσιν περι τών ένεργηθεισών εφέτος ανασκαφών
έν Νικοπόλει, περί τής στερεώσεως τών εκεί ψηφιδωτών δαπέδων και περι
τής καταστάσεως καθόλου τών αρχαιοτήτων Νικοπόλεως, δπου μετέβην μετά
τών Α. Όρλάνδου και Α. Φιλαδελφέως, συμφώνως τή ΰπ' αριθ. 89/27-5-26
εντολή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας και τή ύπ' αριθ. 22450/27-5-26
διαταγή τοΰ Σ. Υπουργείου Παιδείας.

"Αμα τή μεταβάσει μας εις Νικόπολιν και κατόπιν μελέτης τών μέχρι
τοΰδε ένεργηθεισών υπό τοΰ Α. Φιλαδελφέως ανασκαφών, άπεφασίσαμεν
ομοφώνως, κατόπιν προτάσεως μου, ν' άνασκάψωμεν εφέτος τόν προ τοΰ
πυλώνος τής χριστιανικής Βασιλικής τοΰ Δουμετίου χώρον, ίνα άφ' ενός
μεν διευκρινισθή τό δυτικώς τοΰ ναοΰ έκτεινόμενον τμήμα και άφ' ετέρου
γίνη ή έ'νωσις τής ανασκαφής τής Βασιλικής μετ' άλλης ανασκαφής άπε-
χοΰσης περί τά 25 μόλις μέτρα από τής Βασιλικής και ευρισκομένης εν κακή
καταστάσει, λόγω τής πυκνοτάτης αγρίας βλαστήσεως, τής άποσυνθέσεως τών
άνευρεθέντων ψηφιδωτών δαπέδων και τών σωρών έκ λίθων, οΐτινες καλΰ-
πτουσι σπουδαιότατα αυτής σημεία. Ή διευκρίνησις τοΰ άφεθέντος μεταξύ
τών δύο ανασκαφών χώρου και ή εκκαθάρισις καΐ προφύλαξις τής παλαιο-
τέρας μή διευκρινισθείσης εισέτι ανασκαφής θά συνετέλει νά παρουσιάσωμεν
loading ...