Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 127
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Άλεξ. Φιλαδελφέως : ΆνασκαφαΙ Νικοπόλεως

127

μου, ήν υποβάλλω, εΐναι νά τεθώσι ξύλινα στεγάσματα επενδεδυμένα μέ
κατραμόπανα (ρουμπερόϊτ) μετά καταλλήλων ανοιγμάτων, έξ ών νά δύνανται
οί επισκεπτόμενοι νά βλέπωσιν ή νά μελετώσιν αυτά. Πρέπει δμως προ της
τοποθετήσεως αυτών νά ληφΟη απαραιτήτως μέριμνα περί της διοχετεύσεως
τών όμβρίων υδάτων.

Γ- Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6Α. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Κατά τό παρόν ετος τό Συμβουλών της Εταιρείας συναπέστειλε μετ'έμοϋ
δυο εγκρίτους συναδέλφους μου, τούς κ. κ. Άναστ. Ό ρ λά ν δον, καΐ
Γεώργ. Σωτηρίου. Κα! δ μεν κ. Όρλάνδος, κατά παράκλησίν μου ανέ-
λαβε νά μελετήση και σχεδιάση τά τείχη της Νικοπόλεως, θά συντάξη
δε περί τούτων έκθεσιν ίδιαιτέραν, είτα δέ θά δημοσίευση την περί τούτων
μελέτην του, δ δέ κ. Σωτηρίου συνειργάσθη μετ' εμοΰ κατά την δεκαπενθή-
μερον εν Νικοπόλει εφετινήν άνασκαφήν.

Και ή μεν δοθείσα ήμΐν διά ταΰτην πίστωσις ανήρχετο εις 10.000 δρ.(
ή δ' ανασκαφή ήρξατο την 5 Ιουλίου καΐ ετερματίσθη την 19 τοϋ ιδίου,
άνεσκάψαμεν δέ κατ' αρχάς την προ της Βασιλικής Δουμετίου δδόν, ήτις δια-
σχίζουσα την καλουμένην «ωραίαν Πΰλην» τοΰ τείχους, κατευθύνεται είτα
προς Β., κατερχομένη προς την δεξαμενήν.

Κατά τήν άνασκαφήν ταΰτην έκαθαρίσθη καλώς ή οδός, άπεκαλύφθη-
σαν δέ άφ'ένός όλόκληρον τό π ρ ό π υ λ^ο ν τής Βασιλικής, δπερ και προ ετών
είχον έκσκάψει και συμπεριλάβει είς τήν κάτοψιν ταύτης, άφ' ετέρου δέ
σειρά δωματίων, στηριζόμενων επί τοϋ δυτ. τοίχου τοϋ έξωνάρθηκος
και άνεωγμένων πιθανώς επί τής δδοϋ εν ε'ίδει καταστημάτων.

Είτα άνεσκάψαμεν τήν απέναντι τής δδοϋ πλευράν, έφ' ής καταλήγει
τό μέγα περιστύλιο ν, δπερ προ δωδεκαετίας περίπου είχον αποκαλύψει
εν τω χώρφ τό κοινώς «Βασιλόσπιτο» καλουμένου. Τοϋτο είνε τετράγωνον
παμμέγιστον σχηματίζον εν τώ κέντρω μέγα περισιΰλιον, πέριξ δέ πλείστα
δωμάτια, στοάς και αίθουσας, πάσας έπεστρωμένας διά ψηφιδωτών, άλλων
μεν απλώς γεωμετρικών, άλλων δέ παριστώντων παντοίας μορφάς, οίον ανθρω-
πινός κεφαλάς, τρίτωνας και τά τοιαϋτα. Εντός δέ κύκλου, εν τή μεσημβρ.
στοα τοϋ περιστυλίου, άναγινώσκεται ή μάλλον άνεγινώσκετο, διότι πάντα
τά ψηφιδωτά ταϋτα εκ τής άκηδίας τών αρχών εξηφανίσθησαν, τό εξής:
Ί" ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΛΙΚΟΥ, ώστε πρόκειται περί έκκλησιαστ. ιδρύμα-
τος. Δυνατόν δμως αρχικώς τοϋτο νά ήτο μέγαρόν τι ρωμαϊκό ν, μετα-
σχηματισθέν κατόπιν είς χριστιαν. ίδρυμα, οίον είς μητροπολιτικόν μέγαρον
ή τι τοιούτον. Και ταϋτα μέν είχον άποκαλυφθή προ διετίας και πλέον,
loading ...