Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 33
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1925_1926/0054
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Β. Λβονάρδου: Άμφιόρειον (1925)

33

3. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ (1925)

Έπι της δεξιάς τοΰ χειμάρρου όχθης έγένετο άνακάθαρσις και μικρά
σκαφική έρευνα νοτόθεν τοϋ ανατολικού τμήματος τοΰ χειμερινού καταγω-
γίου (ΑΕ 19 1 7 239 είκ. ι 1919 ιοο «ΐκ. 2, Ν26-Ν28) καΐ δυσμόθεν τοϋ διπΰλου
(ΑΕ 1923 164 είκ. 2 ), ένθα καΐ παχίστη ή έπίχωσις. Τά νοτόθεν καΐ δυσμό-
θεν της στοάς τοΰ χειμερινού καταγωγίου μένουν ήμισκαφή.

Έπι της αριστεράς δχθης ή έν τω ναω μεγάλη βάσις ΠΑΕ 1884 πίν.
Ε α" έφερεν, ώς είκάσας, ιό άγαλμα τοΰ Αμφιάραου, ίδρυμένον έπι της
ευρεθείσης μεγάλης λιθίνης πλίνθου, ήτις φέρει ευρύ κοίλωμα χάριν κολοσ-
σικοΰ αγάλματος.

Έπι της αριστεράς δ'χθης άνεκαθάρθησαν τά τοΰ ανδρείου λουτρώνος
(ΑΕ 1923 30 ), έξεκα?α5φθη δε μήκιστον μάρμαρον της κρήνης (μ. 2 20, ΰψ.

0485, πάχ. 039) πλησίον δεξαμενής (πρβ. περι τής σκάφης τοΰ 1924 ά. σ____)

και δυο πυάλων (πωρίνης και μαρμάρινης) έπι δαπέδου πλακών, αϊτινες
φέρουσι παραλλήλους έντομάς ποιηθείσας δπως ευχερέστερος η ό βαδισμός
και μη όλισθάνοοσιν οί λουόμενοι.

"Αλλαι έργασίαι καΐ διευθετήσεις έγένοντο πολλαχοΰ τής αριστεράς όχθης.
Άνωρθώθησαν κιόνων σφόνδυλοι καΐ άλλοι μεγάλοι λίθοι εΐργασμένοι μετε-
κινήθησαν, έτι δε άνακάθαρσις έγένετο άλλοθι τε και έν τω θεάτρω και μάλι-
στα έν τη στοά, ης δυσμόθεν τε και βορράθεν ήρευνήθησαν οί οχετοί. Καϊ έν
μεν τω δυσμικώ διαδρόμω (πλ. 2 65) τό δάπεδον όλον είνε πλαξίν έστρωμέ-
νον μεγάλαις, ων αί δυσμικαί εΐσιν άμα τοϋ δυσμικοϋ τής στοάς τοίχου
ύπόστρωσις, ήγουν εύθυντηρία των τούτου ορθοστατών, δια μέσου δε τοϋ
διαδρόμου τούτου αΰλαξ στενή έπι τών λίθων, βορρονότιος έκανόνιζε τον
ροϋν τών δμβρίων υδάτων, ά'τινα μετά τοϋτο δια βορρονοτίου υπονόμου
έφέροντο προς τον χείμαρον. Έν τω βορείω άκρω τοΰ διαδρόμου τ» δάπεδον
εινε και δια παχέος κονιάματος έστρωμένον. Έν τω διαδρόμφ κείνται μεγά-
λοι τινές λίθοι κυρτήν έχοντες τήν άνω στενήν έπιφάνειαν, πεπτωκότες έκ
τοΰ δυσμόθεν άνατολικοΰ θωρακείου τής εις τό θέατρον αναβάσεως.

Ωσαύτως ήρευνήθη ό μεταξύ τής νοτόθεν τοΰ θεάτρου κλιμακωτοΰ άνα-
λήμματος και τής στοάς κείμενος και μετά τοϋ δυσμικοϋ συνεχόμενος βόρειος
διάδρομος. Οί τοϋ άναλήμματος άναβασμοι ήσαν αριθμόν 10, έχουσι δέ έκα-
στος ΰψ. 045, πλ. 0 25—0 28. Τοϋ βορείου διαδρόμου τό πλάτος δυσμόθεν
μέν, ήγουν νοτόθεν τοϋ θεάτρου, ένθα τό άνάλημμα, εΐνε 2 10, άνατολόθεν δέ
ένθα στενοΰται ένεκα τοϋ βορράθεν διήκοντος βράχου, 1 60. Κατά τό μέσον
τοΰ διαδρόμου άνατολόθεν τοϋ θεάτρου ανοίγεται τό στύμιον τοϋ έκ τοΰ
θεάτρου κατιόντος υπονόμου, έντεϋΟεν δέ τά όμβρια ύδατα δι' όχετοϋ λατο-

3
loading ...