Institut Français d'Archéologie Orientale <al-Qāhira> [Editor]; Mission Archéologique Française <al-Qāhira> [Editor]
Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes: pour servir de bullletin à la Mission Française du Caire — 9.1887

Page: 102
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rectrav1887/0112
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
102

Fragments

18. fcqei a^e ntfi fc;>£ifc;)Çfc.poc fcirû) fccÊfce nujeiineqcoiv.

19. fcireipe HTUjeAeeT îtTtoÊiftC on otpots-noq iicfcujq nçjooTr.

Chap. XII.

1. ô.u-10 Tcoûia^. fc.qAv.oirTe e a^ûiÊifcC Hequjupe neatfcq nfcq ace fc.nfc.Tr nujHpe eTÊe nûene CTfcfcq
AUipcoAve itTfcqei iiAtAifcR fcn-co ujuje on eoircoo^ eac<oq.

2. neacfcq iifcq ace nfcciûiT "\-m^e 6TpeR-\- nfcq iiTHfcuje nnenTfciiiTOTr.

3. fc.u-û> fcqitT ««kR eiou-oac Tfc.cçjAie fcqTfcîv.o'oc nçoj*.n.t fc.qn.Tq itfci utok gOJA.fc.Koc
(sic) ù.q©epftneire av.av.or.

4. ncote neqeicoT nfcq acecepûiuje Av.Av.oq.

5. &Trco fcqjAOïrTe enfc^ce'\oc neacfcq nfcq ace aci nTHfcuje nnenTfcniToir TKpo-îr utor «^êcor

Ç_H OTTOH-aCfcl.

6. TOTe ftqAVOTTTe epooir iiu'i nfc.t^reA.oc çjt oirçcon neacfcq nftir ace caiott ennon-TC îiTCTne-
gOAio?v.oeei nfcq iiTeTiiacice AiAtoq Av.neAV.TO e&oA. nneTono^ Tupoir eTÊe neiiTfcqfc.fc.ir iihth ■ on-fc.^ft*oc
ne caiou- evmoTTe fc.n"<o eacice (sic) Av.neqpfc.n nujfcace AinnoiPTe ja.ii neqçJÏKire eTeTnoirajno^ av.avooit
cfto'A. on ou-Ainujfc ivD-to Atnpaciifcfcir eegoAtoAot^ei nfcq.

7. nAnreTiipioit Atnppo nfciioii- çonq neoÊinre aviuiottg tieutoir oironooir e&oA. çji oireooir ft.pi
nHeTHfcnon-q *.d-û> aui neooon- n&TfcçcoTn.

8. od'fcPfc^on ne od'ujàiiTV. av.ii oiriiHCTift aui oiTAUiTnfc av.ii oira»-iKfciocirnH iiftiioii" iiroh-i eTfcfcq
ç_n oir2»-iReociriiH eooire 11110a' CTfc&jq ç_n ots-Ci nacone îtfcitoirc ep AutTitfc noon-o eceiro^ noirfi eçoim.

9. TAtitTiifc t^fcp ujfceneOAi npcoAte cfioîv.OAt haioit fcn-oi iitoc ujfcCTÊÊe noÊe iiiav. neTeipe
HTAVivTiiev aui Ta^iRMOCD-nn ceitfccei Ainain^.

10. iieTp noÊe a»_e en-Auvye Ain nen-oniO;

11. ii'^iiftoen Afcfcu- nujfcace epûvrn fc.12c.00c a>_e ace nAiircTHpion Auvppo nfcnoir oonq
neoÊHD'e av.e Auiiios'Te cffo^nOT cÉiOÎV. oit ou-Auiujfc..

12. tciiotv- a^e ivTcpcRvn'A.n'A. utok. Ain T6RUje'\eeT Cfcppfc. fcnon ncnTfciaci eoj3fci Autp nAteeire
AineTUvy'iVA. (sic) av.hav.to efio?v. AvueTOD-ftCkfi ftircu neoooTr euTtoAic ii\ictav.oottt neiivAv.Av.e.n. on ne.

13. fcira) îtTepe îiTAvaciiô-e^Ti- eTûion-n ei\nnc>. neitfcpicToii netoiv. ote enefeciiK nt^coA Av.nc(OAv.<>.
iuicta\.oot>~t Atiieivo^om cpoi eiveipe Avnii£Tii&.uoTrq fc.Wv.ei neinAtAv.fcn on çjofi iiiav. eTeneipe av.av.oott.

14. fcirù) tciiou- fcqTnnooTT itcri mtOTCTe e*epfcnen~c av.av.oii Atn TenujeAeeT Cfcppfc.

15. fcivoii ne opfcqjfcit'A. ot>-fc cêoÀçav ncfcujq itfcï>^c'A.oc CTqi cç^pfci fcn-ûi ctèhu eoo^it av.hav.to

efiOiV AtllCOOH- AVHCTOTl-fcfc,£l.

16. fcTrvvjTopTp a>.e Atneciifcn- fcTOe eç^pfci eatAv. neiroja e&oAacc fcn-p ooTe.

17. ncac.e Hfci«t«e'\oc a-e nfcir 2ce Atnpp çjstc ■^•punit eeeujtone niiTit nnoirTe a^e cavott epoq
nneooOTi- Tiipou- ujfc enei^.

18. ace oiv Tfc^fcpie fciton. fcit eiitAtAvitTit fc'A.A.fc oav. noTrtouj AinnoirTe eTÛe nfci cavott epoq
ujfc eneo luiieiteo^.

19. nneooou- Tupou- eioirono epoiTit AtneioireAv. 'A.fcfc.u- ottc (sic) Atneice A.fc.fcTr fcAAfc iiTtûTit
eTeTniifc.t cd-caiot.

20. Tenoir o'c htoitii ejo.vtoAot5ci AvnnoirTe ace einfcfiûm eçpfci ujfc nenTfcqTitiiooiTT fc-o-oi
itTCTiieofci îincofiim-c Tiipon- itTfc.t«jaine CTracwtoAie.
loading ...