Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Studia Waweliana — 6/​7.1997-1998

DOI issue:
Spis treści
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19893#0005
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

CONTENTS

AGNIESZKA LAGUNA

Gotycka skrzyneczka z kości słoniowej w skarb-
cu katedralnym na Wawelu............................. 5

A Gothic Iuory Casket in the Cathedral
Treasury at Wawel........................................... 28

BEATA FREY-STECOWA

Rola grafiki w powstaniu renesansowych fry-
zów podstropowych w Zamku Królewskim na
Wawelu............................................................... 29

The Role of Graphic Art in the Creation of
Renaissance Friezes in the Wawel Royal
Castle.................................................................. 88

JERZY MIZIOŁEK

Toskańskie malarstwo cassonowe z kolekcji
Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zamku
Królewskiego na Wawelu. Studium wstępne.. 89

Tuscan Domestic Paintings from the Count
Karol Lanckoroński Collection at the Royal
Castle in Cracow.............................................. 151

Varia

DARIUSZ NOWACKI

A Gothic Pendant in the Wawel Collections.. 179
ELŻBIETA M. FIRLET

Zabudowa wawelskiego wzgórza na portrecie
Zygmunta I Starego z roku 1554. Najstarszy
widok zamku od strony północno-zachodniej.. 181

RYSZARD SKOWRON

Nowe źródła do odbudowy zamku królewskie-
go na Wawelu po pożarze w roku 1702......... 187

KRZYSZTOF RAFAŁ PROKOP

Konsekracje biskupie w katedrze na Wawelu

w okresie niewoli narodowej (1795-1918)....... 191

* *

DARIUSZ NOWACKI, MAGDALENA PIWOCKA

Orzeł w Skarbcu Koronnym na Wawelu. Ze
studiów nad klejnotami doby manieryzmu.... 157

Sprawozdanie z działalności Zamku Króle-
wskiego na Wawelu w latach 1996-1997....... 199

Wykaz skrótów................................................... 223

The Eagle in the Wawel Crown Treasury. A

Study on Mannerist Jewels............................ 175 Indeks nazwisk.................................................. 225

3
 
Annotationen