Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Studia Waweliana — 6/​7.1997-1998

DOI issue:
Wykaz skrótów
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19893#0227
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
WYKAZ SKRÓTÓW

AZK Wawel

- Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu

Bibl. Cz.

- Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

Bibl. Waw.

- Biblioteka Wawelska

Biuletyn HS

- Biuletyn Historii Sztuki

Biuletyn HSK

- Biuletyn Historii Sztuki i Kultury

Folia HA

- Folia Historiae Artium

KZSP

- Katalog zabytków sztuki w Polsce

PSB

- Polski słownik biograficzny

Rocz. HS

— Rocznik Historii Sztuki

Rocz. MNW

- Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie

Spraw. PAU

- Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności

Studia Waw.

- Studia Waweliana

Teka GKGZ

- Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej

Zesz. Nauk. UJ

- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła DW

- Źródła do Dziejów Wawelu
 
Annotationen