Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 9
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedmowa

SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMERICA LATINA -
to nowy rocznik wydawany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świa-
ta i Wydawnictwo Adama Marszałka, poświęcony sztuce i kulturze wizual-
nej Ameryki Środkowej i Południowej. Głównym zakresem zainteresowań
Redakcji i Rady Naukowej jest sztuka kolonialna oraz nowoczesna. Jednak
sztuka prekolumbijska - ze względu na ciągłość kulturowej tradycji i proble-
my ochrony artystycznego dziedzictwa — może także stać się przedmiotem pu-
blikacji w roczniku. Historia sztuki, antropologia sztuki, ochrona i konserwa-
cja zabytków, wreszcie współczesna kultura wizualna Ameryki Łacińskiej - to
dziedziny nauki niemal pozbawione dotąd w Polsce możliwości prowadzenia
gruntowniej szych badań i ich publikacji. Dominującą dziedziną polskich ba-
dan w ostatnich pięćdziesięciu latach na tym kontynencie pozostaje archeolo-
gia i etnografia.
W ostatnich latach podjęto na szerszą skalę w Polsce badania sztuki in-
nych kontynentów, zwłaszcza Azji. Konferencje i publikacje Polskiego Sto-
warzyszenia Sztuki Orientu (założonego w Warszawie w 2006 r.), poświęcone
sztuce Chin (2008 r., 2009 r.) i Japonii (2007 r., 2010 r.), Indii (2008 r.) i Azji
Południowo-Wschodniej (2011 r.), sztuce szamanistycznej w Azji Centralnej
i Północnej (2011 r.), sztuce chrześcijańskiej pogranicza Azji, Afryki i Euro-
py (2008 r.), wreszcie sztuce świata Islamu (2009 r.) wprowadziły polskich ba-
daczy w międzynarodowe środowiska naukowe. Także sztuka Afryki dzięki
konferencjom organizowanym (2007 r.) i współorganizowanym (2009 r.) przez
Stowarzyszenie przyciągnęła historyków sztuki i przedstawicieli pokrewnych
dyscyplin.
Wychodząc na przeciw zainteresowaniom budzącym się w środowiskach
młodych historyków i konserwatorów sztuki oraz etnologów założono w 2008 r.
Sekcję Ameryki Środkowej i Południowej, działającą w ramach Stowarzyszę-
loading ...