Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 12
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0016
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12

Przedmowa

cowaniem tego rodzaju na polskim rynku wydawniczym. Wiele zagadnień tutaj
poruszanych zostanie przedstawionych polskiemu czytelnikowi po raz pierw-
szy. Powstanie książki nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia i wiary
w pomyślność przedsięwzięcia jednej osoby - ogromne podziękowania nale-
żą się profesorowi Jerzemu Malinowskiemu, który jest pomysłodawcą projektu
i towarzyszył redaktorce we wszystkich etapach powstawania pracy, wspiera-
jąc ją w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych. Chciałabym także po-
dziękować wszystkim autorom, którzy zgodzili się uczestniczyć w projekcie,
szczególnie profesor Magdalenie Śniadeckiej-Kotarskiej, jak również autorom
z Meksyku i Kolumbii, dla których publikacja tekstów w języku polskim jest
rodzajem egzotycznej przygody naukowej. W korekcie tekstów i ich tłumacze-
niu niezwykle pomogły trzy osoby - antropolog dr Joanna Pietraszczyk-Sę-
kowska, filolog hiszpański mgr Elżbieta Więckowska oraz historyk sztuki mgr
Magdalena Jawor, za co jestem im ogromnie wdzięczna.
Dr Ewa Kubiak
Kierownik Zakładu Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
loading ...