Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 61
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0065
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przedstawienia dzieciństwa Meszików w kodeksach. ..

61

jest rozpustna, wypacykowana. Chodzi pusząc się. Ekstrawagancko się ozda-
bia...”43 44.
W związku z powyższym, nie są dziwne kary jakim poddawano dzieci,
odnosząc się do cnót i zasad, regulujących zachowania społeczne, tych samych,
które usiłowali wpoić im rodzice. Najpierw zachęcano je do ich przestrzegania,
a jeśli to nie skutkowało odwoływano się do kary.
Dotąd przedstawialiśmy dzieciństwo w kontekście codziennych prac
wykonywanych w ramach rodziny i klanu, jednakże równie ważnym aspek-
tem dzieciństwa jest ten związany z czynnościami religijnymi i rytualnymi.
Chłopcy i dziewczynki od wczesnych lat uczestniczyli w rytuałach domowych
i w wielkich ceremoniach organizowanych z okazji miesięcznych świąt. Zosta-
ło to także udokumentowane w różnych kodeksach, gdzie występują oni bądź
to jako bezpośredni aktorzy aktów liturgicznych, bądź jako ich uczestnicy.
Przykładem mogą być różnorakie rytuały praktykowane co cztery lata
w trakcie święta miesiąca Izcalli**, kiedy to odbywały się ceremonie przezna-
czone dla dzieci, w trakcie których rozciągano im członki ciała, aby pobudzić
proces wzrostu45, przekłuwano uszy, kazano tańczyć i dawano do picia pu-
lque*6, aby je upić [il. 9]47.
Obecność i uczestnictwo dzieci w wielkich miesięcznych świętach moż-
na zobaczyć na przykład w uroczystościach miesiąca Xocotl Huetzi przedsta-
wionych na stronie 28 Códice Borbónico [il. 10]. W ceremoniach tych, poświę-
conych bogowi ognia brały udział dzieci w różnym wieku. Sahagńn opisuje to
w następujący sposób:
.. .juntábanse todos los mancebos y mozoelos y muchachos. Todos aquel-
los que tenían vedixas48 49 de cabellos en el cogote, que llamaban cuexpale-
queC y toda la otra gente, se juntaban en el patio de Xiuhtecühtli, a cuya

43 „mala de su cuerpo, disoluta, lozana, puta, polida. Anda pompeándose. Ataviase curiosa-
mente...”, Sahagún 2000, t. 2, Libro X, Cap. I, 866.
44 Był to ostatni miesiąc roku. Tłumaczenie nazwy tego okresu dwudziestodniowego przedsta-
wia pewne trudności, których ze względu na brak miejsca nie będziemy tutaj omawiać, jednakże,
dla celów niniejszego artykułu można by go określić jako „ponowny rozkwit”, „odrodzenie”, „zmar-
twychwstanie” i „wzrost”, Patrz: Díaz Barriga 2009: 193-195; Również: Graulich 1999: 253.
45 W Códice Telleriano Remensis można znaleźć informację, że matki brały je za głowę po-
wtarzaj qcytzcalli, ytzcalli, Códice Telleriano Remensis, f. 7 r.
46 Napój alkoholowy produkowany ze sfermentowanego soku agawy amerykańskiej (magu-
ey) [przyp. tłum.].
47 Duran 1995: 289; Sahagún 2000, t. 1, Libro II, Cap. XXXVII, 265; Códice Telleriano Re-
mensis, f. 7 r.
48 Kosmyki włosów.
49 Włosy sięgające do górnej części karku, fryzura noszona przez młodzieńców z telpochcal-
li, którzy jeszcze nie byli na wojnie. Patrz: Molina 20047: f. 26 v. Również: Garibay 1999: 926.
loading ...