Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 76
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0080
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
76

Katarzyna Szoblik

Co więcej, Molina19 tłumaczy ichpochtli jako virgen, o mujer por casar,
czyli „dziewica, kobieta gotowa do zamążpójścia”, co wyraźnie wskazuje na
okres życia kobiety przypadający przed inicjacją seksualną. Biorąc pod uwagę,
iż, jak informują zarówno Sahagún20, jak i Duran21 pełnienie funkcji ahuianime
nie zakładało, a jedynie dopuszczało utrzymywanie przez te kobiety stosunków
seksualnych z najbardziej zasłużonymi wojownikami, naszym zdaniem dziew-
czyna przedstawiona na omawianej ilustracji jest młodą tancerką, być może
dopiero uczącą się zawodu, która przypuszczalnie nie przeszła jeszcze inicjacji
seksualnej, a o której z całą pewnością nie można powiedzieć, że się sprzedaje
czy prostytuuje. Jest to tym bardziej oczywiste, jeśli przeanalizujemy znacze-
nia słów pokrewnych do ichpochtli, jak np.: ichpochotl - virginidad de muger,
czyli „dziewictwo kobiety” czy ichpochtiliztli - edad de virginidad de muger,
„wiek, w którym kobieta jest dziewicą”22.
Na nieco inny od europejskiego sposób postrzegania ahuianime przez
rdzenną ludność aztecką wskazywać mógłby także fakt, iż na omawianej ilu-
stracji młoda ahuiani została przedstawiona jako kobieta piękna, zadbana i po-
godna. Jej postawa przywodzi na myśl ruch taneczny, co nawiązywać może do
wspomnianej już roli pełnionej przez te kobiety w cuicacalli, gdzie dotrzymy-
wały one towarzystwa wojownikom zabawiając ich tańcem i śpiewem23 oraz
w czasie niektórych świąt związanych z kultem płodności, gdzie przystrojone
często w girlandy z kwiatów lub z kwiatami w dłoniach, towarzyszyły im one
w tańcu rytualnym24.
Warto także zwrócić uwagę na jej strój. Podobnie jak pozostałe dwie ko-
biety [il. 7 i 9] młoda ahuiani ubrana jest w spódnicę i huípil, czyli dwie czę-
ści garderoby, które według Mercedes Montes de Oca25 jako charakterystycz-
ne dla wszystkich kobiet azteckich służyły w pewnym sensie do definiowania
płci żeńskiej. Jak zauważa Montes de Oca26 jednym z difrasismos-1, którymi

19 Molina 1992, 2: 32v.
20 Sahagún 1988: 137
21 Duran 1967: 194-195.
22 Molina 1992,2: 32v.
23 Duran 1967: 194-195.
24 Sahagún 1988: 134-138, 141-142.
25 Montes de Oca 2000: 149.
26 Montes de Oca 2000: 149.
27 Difrasismo to, według definicji zaproponowanej przez Angela Ma. Garibaya K. (Garibay
2001: 35), środek stylistyczny używany w stylu wysokim (pieśni, mowy) języka Nahuatl, pole-
gający na metaforycznym wyrażeniu określonej idei za pomocą zestawienia dwóch terminów,
mniej lub bardziej ze sobą synonimicznych. Przykładami difrasismos mogą być następujące wy-
rażenia: in atl in tepetl (woda góra) = miasto; in cozcatl in quetzalli (klejnot, cenne pióro) -
dziecko; in malacatl in tzotzopaztli (wrzeciono, listwa tkacka) = kobieta.
loading ...