Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 219
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0223
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Alegoria Eucharystii - wspólne wzory graficzne. ..

219

stał skradziony23, [il. 1] Płótno powtarza wiernie układ postaci, Boga Ojca do-
kręcającego śrubę prasy winnej, gołębicę Ducha Świętego i samego Chrystusa
przygniecionego krzyżem-tłocznią. Trzecia kompozycja pochodzi z klasztoru
karmelitanek w Cochabambie, ją również datować można na połowę XVIII w.
Tym razem znamy autora dzieła sygnowanego przez Diego de la Peña. Zmie-
nia on w kompozycji jedynie kształt kadzi winnej, pozostałe elementy kompo-
zycji zostały wiernie powtórzone, także fragment cytatu z księgi Izajasza, znów
w języku łacińskim24.


[2. Tłocznia Mistyczna, Cusco, Klaszor dominikanek Santa Catalina, anonim,
XVIII w. (fot. E. Kubiak); Tłocznia Mistyczna, Lima, Iglesia de San Pedro, XVIII w. (?)
(fot. Ewa Kubiak)]

Bardzo dokładnie odwzorowuje grafikę Wierixa Tłocznia Mistyczna
z Muzeum Klasztoru Santa Catalina w Cuzco, [il. 2] Anonimowy artysta do-
kładnie powtórzył całą kompozycję, układ postaci i ich gesty, a także widoczne
w głębi elementy krajobrazu. Nieco odmienne jest płótno z kościoła San Pedro
w Limie, [il. 2] na nim widoczne są, inne postacie w związku z przeznacze-

23 W czasie kwerendy w Limie w marcu 2010 r. okazało się, że obraz został przeniesiony do
mniejszego kościoła filialnego skąd go skradziono i nie został odnaleziony. Fotografię zaginio-
nego dzieło udostępnił proboszcz limskiej parafii Nuestra Señora del Pilar ks. Juan Cruz Ustar-
roz Irizar, za co serdecznie dziękuję.
24 Mesa, Gisbert 1977: 74-75; Píelas 2000: 190.
loading ...