Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 238
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0242
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
238

Ewa Kubiak

Deluga 2000 - W. Deluga, 2000, Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej
Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000.
DSP, t. IV/1, t. IV/2, 2007 - Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV/1-IV/2,
Lateran V, Trydent, Watykan I, oprać. A. Baron, H. Pietras, Kraków
2007.
Genescher 1977 - H. D. Genescher, Barocke Malerai aus den Anden. Gemal-
de des 17. Und 18. Jahrhunderts aus Bolivien, Ecuador, Kolumbien
und Peru, Düsseldorf 1977.
Gisbert 2008 -T. Gisbert, 2008, La iglesia de Curahuara de Carangas [w:] La
iglesia de Curahuara de Carangas. La Capilla Sixtina del Altiplano,
red. T. Gisbert, C. Rosso, La Paz 2008.
Gonzalez Carre, Urrutia Ceruti, Levano Peña 1997 - E. Gonzalez Carre,
J. Urrutia Ceruti, J. Levano Peña, Ayacucho. San Juan de la Fronte-
ra de Huamanga, Lima 1997.
Gujrinovic Canevaro 2004 - P. Gujrinovic Canevaro, Patrimonio histórico ar-
tístico del Museo Pedro de Osma, Lima 2004.
Gumińsk, Olszewski 1961 - S. Gumińsk, A.M. Olszewski, Zagadnienie treścio-
we dekoracji malarskiej ambony w Siecieborzycach na Dolnym Ślą-
sku, „Biuletyn Historii Sztuki”, V. 23, n. 3, 1961.
Herrero Carretero 2008 - C. Herrero Carretero, Rubens 1577-1640. Col-
ección de tapices, Madrid 2008.
Janocha 1998 - J Janocha, Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej
w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, Warszawa 1998.
Kelemen 1951 - P. Kelemen, Baroque and Rococo in Latin America, New York
1951.
Kobielus 2002 - S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w sym-
bolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002.
Kopeć 1977 - J.J. Kopeć, Interpretacja malowideł pasyjnych na szafach brac-
kich z kaplicy św. Anny w krakowskim kościele Bożego Ciała [w:] Stu-
dia do dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, red. Z. Jakubow-
ski, Kraków 1977.
Kubiak 2008 - E. Kubiak, Grabados de los hermanos Wierixy la pintura barro-
ca en Perú y en Polonia, „Quademi di Thule” nr VIII, Maggio 2008.
Kubiak 2009 — E. Kubiak, Drzewo Życia albo Dzwon Śmierci [w:] Artystycz-
ne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B. Łakomska, Toruń 2009.
KUgelgen 2009 - H. von Kügelgen, La pintura de los reinos y Rubens [w:] Pin-
tura de los rei nos. Identidades compartidas. Territorios del Mundo
hispánico, siglos XVI-XVIII, red. J. Gutiérrez Haces, V. III, Méxi-
co 2009.
loading ...