Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 243
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0247
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2011, nr 1

ISSN 2299-260X

Związki artystyczne i handlowe
pomiędzy Flandrią i Meksykiem od XVI do XVIII w.

Cesar Manrique
(Katolieke Universiteit Leuven, Belgie)
(tłum, z języka hiszpańskiego Ewa Kubiak)

1. Wprowadzenie
Zagadnienia wymiany handlowej i artystycznej pomiędzy Europą i świa-
tem iberoamerykańskim w okresie od XVI do XVIII w. otwierają ogromne
możliwości badawcze. Naukowcy zajmują się wieloma aspektami transatlan-
tyckiej wymiany: żeglugą oceaniczną, emigracją, wymianą naukowo-technicz-
ną i kulturalną, wreszcie samym handlem. Największą popularnością cieszą się
tematy oscylujące pomiędzy ekonomią a humanistyką, szczególnie zaś waż-
ne stały się badania dotyczące ilościowo-opisowej analizy transferu ludzi, stat-
ków, produktów i dochodów z tejże wymiany płynących. Do niedawna brako-
wało opracowań związanych z obiektami kultury i dziełami sztuki, które także
były przewożone przez ocean na pokładach statków. Można przypuszczać, że
znikome zainteresowanie tym aspektem wymiany międzykontynentalnej zwią-
zane było z niewielką wartością handlową takich obiektów. Potwierdzają to do-
kumenty źródłowe, widać to szczególnie w zestawieniu z produktami rolnymi
czy przemysłowymi, a także ze złotem i srebrem. W tym miejscu warto przyto-
czyć zdanie Cariosa Alberto Gonzálesa Sáncheza, który przypomina, że z wy-
łączeniem kilku przypadków w badaniach pozostawiano na uboczu zarówno
uwarunkowania lokalne, tak przecież ważne dla powstania i rozwoju społecz-
loading ...