Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 37.1912

Page: 198
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1912/0212
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
198

EPINETRON UND WEBSTUHL.
(’Ίδε AM. 1910, 323-334 καί 1911, 145-152).
Έξ αφορμής τών περί έπινήτρου καί ίστοΰ χρησίμων
δημοσιευμάτων τών κυρίων Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου εκ Κρήτης
καί Chr. Blinkenberg έκ Κοπενάγης προσήκον έκρινα, φρονών
δτι συμβάλλει εις τελειοτέραν τοΰ θέματος μελέτην', να ύπομνήσω
ενταύθα την έν έτει 1898 ίδοϋσαν τό φως περισποΰδαστον πραγ-
ματείαν τοΰ έν Θεσσαλία τότε καθηγητοΰ Νικολάου Γ. Χατζή-Ζωγί-
δου, δστις, έν Άθηνάς τόμφ I' σελ. 541-555, υπό την γενικήν
έπιγραφήν ‘Θεσσαλικά Ζητήματα’ πραγματευθείς περί άγνό-
θων, έπεξέτεινεν ευστόχως τον λόγον καί έπί τά είς τον ιστόν
αναγόμενα. Την μελέτην έκείνην τοΰ προώρως έκμετρήσαντος τό
ζην εΰπαιδεύτου άνδρός παρηκολουδουν πίνακες (σ. 548-555) ‘δρων
καί έργαλείων έν τή άρχαίφ ταλασιουργία καί Ιστούρ-
γία μετά τών σήμερον αντιστοίχων’, κατά διάκρισιν τόπων
(Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος καί Κρήτης), έ'τι δε καί λιθογρα-
φικοί πίνακες επτά πιστώς άπεικονίζοντες, προς τή έν Θεσσαλία
εΰρεθείση καλλίστη άγνϋθι, καί τά ποικίλα νηματουργικά καί
υφαντικά όργανα, έν οις καί δυο είδη αργαλειών.
Έν Άθήναις. Στέφανος Ν. Δραγουμης.
--
loading ...