Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 68
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0074
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

20. Prešov,
farský kostol
sv. Mikuláša,
sieňové troj lodic,
1502—1515
(foto Šila,
archív SÚPPOP
Praha)

Značný hospodářsky rozkvet južnejšie polože-
ného Prešova — skade vychádzala cez Branisko
do Levoče ďalšia obchodná cesta — rozvij a v město
stavebnú činnost. Jej súčasťou bola i zamýšlaná
veïkà stavba farského kostola. Kolektivita požia-
davka obyvatelstva bola napokon vyjádřená
městskou radou, ked v januári 1502 uzavřela
zmluvu s miestnym stavitelbm Jánom Brengysze-
nom a pověřila ho realizáciou.35 Jánov projekt bol

do urcitcj micry obmedzovaný starším kostolom,
z ktorého začlenil do svojho plánu sevorné múry
a presbytériom s klenbou z čias před rokom 1498.
Zo sevcrných raúrov len jedna konzola a zvázok
oblých prípor potvrdzujú podstatné zvýšenie nového
kostola oproti predchádzajúcemu. Ján stavbu reali-
zuje ako trojloďovú halu s pretiahnutou polygonál-
nou svátyňou otvorcnou na južnej straně velkými
arkádami do připojeného priestoru, ktorý ako sa-
loading ...