Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 90
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0096
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Kremnické medailérstvo 16. a 17. storočia

Katalog

Při zostavovaní katalogu boli použité následovně
práce podávajúce súpis kremnických medailí:
Kat z Viktor: Kremničtí řezači želez a medailéři
Kryštof Füssl, Lukáš Richter a Abraham Eysker.
NČč 1929 (citované ako Katz I)
Huszár Lajos — Procopius Béla: Medaillen-
und Plakettenkunst in Ungarn, Budapest 1932
(Huszár I)
Katz Viktor: Medaile na přátelství a příbuzné
památky, Praha 1938 (Katz II)
Huszár Lajos: Szent Györgyi érmek — Georgs-
münzen, Budapest 1940 (Huszár II)
Szigeti Károly: Régi kormocbányai személyi
érmek. Az érem 1940 (Szigeti)
Medaily sú zoradené podlá jednotlivých auto-

rov, v rámci autorov podlá jednotlivých druhov
(římské čísla představujú zatriedenie podlá syste-
matickej tabulky kremnických medailí str. 6 — 7)
a chronologicky; nedatované medaily sú triedené
druhové.
Pri opise medailí je uvedený najprv opis, resp.
nápis od středu medaily v smere pohybu hodino-
vých rucičiek, potom stručná charakteristika ob-
razu. Nakoniec je uvedená zbierka, kde je me-
daila uložená (uvádzané sú iba velké veřejné
zbierky), druh kovu, z ktorého je medaila zhoto-
vená, rozměry v mm a váha v gramoch. Najskór je
opisovaná lícna strana (averz, porom rub (reverz),
pokia! je možné ich přesné rozlíšenie. Nemzeti mú-
zeum v Budapešti je citované NM.

Neznámy majster (majstri?)

I. A.
1. Av. WLADISLAVS * D * R VNGARIE
ET BOHEMIE
Portrét Vladislava II. s korunou
zlava
Rv. LVDOVICUS * FILIVS * R *
VNGA * F * BOHÉMI * 1508 *
Eudovít II. ako dečko s korunou
na hlavě sedí na poduške. Dole
v oblúku * CORONATVS
Nemzeti múzeum, zlato, 30 mm, 10,53 g
NM, striebro, 30 mm, 29,78 a 20,05 g
Huszár I, č. 1
2. To isté, iba v Rv. pod poduškou CORO-
NAT’
Huszár I, č. 2
3. To isté, iba v Rv. pod poduškou *
CORONATVS *
NM, striebro, 29,8 mm, 20,00 g
Huszár I, č. 3
4. To isté, iba v Rv. * 1.508-:. Dole *
CORONATVS
NM, striebro, 31 mm, 20,5 g
Huszár I, č. 4, tab. I
5. To isté, iba v Av. dole prigravírovaná
šesťlistá ružica a v Rv. * CORONATVS
Huszár I, č. 5
6. To isté, iba v Rv. král ako dečko bez
koruny, dole bez CORONATVS
NM, zlato, 31,7 mm, 17,60 g
Huszár I, č. 6, tab. I

7. Av. ako pri č. 1
Rv. ♦ LVDOVICVS * FILIVS * R *
VNGA * F * BOHÉMI * 1508:
Eudovít II. ako dečko bez koruny
sedí na poduške
Dole v oblúku CORONAT,
NM, striebro, 31 mm, 14 g
Huszár I, č. 7
8. Av. WLADISLAVS • D • G ■ R • VNGA-
RIE • ET • BOHE • 1508 •
Rv. LVDOVICVS • FILIVS • R •
VNGARIE • ET • BOHE • 1508 •
Eudovít II. ako dečko s ináč formo-
vanou korunou sedí na vankúši.
Dole v oblúku * CORONATVS *
Huszár I, č. 8.
9. Av. LVDOVICVS * DEI * DRA *
HVNGARIAE * BOEMIE * EC *
REX *
Portrét Eudovíta 11. zlava, s vavří-
novým vencom. Po stranách 15 25
Rv. DVX * LVCEN * SLESIA * MAR *
MORAVIE * ET * LVSAC1E - : V *
V střede dva velké znaky, okolo
sedem malých znakov. V poli mo-
nogram M, po stranách K B
NM, zlato, 45 mm
NM, striebro, 45 mm
Huszár I, č. 9, tab. I


90
loading ...