Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 91
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10. AV. . LVDOVICVS ★ D ★ G ★
HVNGARIE v BOHEMIE REX
Portrét Eudovíta II. s korunou
Rv. MARCH = MORA = E X DAL-
MÁCIE v CROACIE ★ E ★ C ☆
Nad znakom rok 1525, po stranách
K B
NM, striebro, 25,4 a 26 mm, 53,60 g
a 15,42 g
Huszár I, č. 10, tab. I
11. Av. LVDOVICVS • HVN • • REX •
Ludovít II. ako rytier, sprava. Dole
1525
Rv. • PATRONA • - VNGARIE •
Madona s dieťaťom
NM, striebro, 20 mm, 5,73 g
Huszár I, č. 12, tab. I
12. Av. 8 LVDOVICVS / DEI / GRACIA /
HVNGARIE / DALMACIA / CRO-
ACIA / EC / REX :
Ludovít II. ako rytier, zlava. Dole
* KREMNICZ * BERNHART *
BECHEM *


Rv. + MARCHIO / MORAVIA / DVX /
LUCENBVRGENSIS / ET / SLE-
SIA / M I D / XXV
V střede dva znaky, okolo sedem
malých znakov
NM, striebro, 35 mm, 56,45 a 112,53

Huszár I, č. 11, tab. I

13. Av. LVDOVICVS * D ; G * R * VNGA-
RIE ♦ ET * BOHEM *.
Portrét Eudovíta II. sprava

CHRISTOPH FÜSSL

II. A.
14. Av. LVDO : VNGAR : BOHE ; QVE
/ REGIS • ET • MARIAE • RE /
GINÄE • DVLCISS • CÖTv / GIS •
AC • PROCES / IN • FLAîT
Oproti sebe obrátené portréty krála
Eudovíta a Marie
Rv. LVDO : HVNG : / BOEM : ZC •
REX / ANV : AGENS • X • X • IN :
TVRCAS / APVD • MOHAZ • CVM •
PAR / VA • SVORVM • MANV PV
/ GNAS • HONESTE / OBYT • M •
D • XXVI
NM, striebro, 45 mm, 24,67 g
NM, pozlátená, 44 mm
Katz I, str. 140- 141, tab. I, č. 1
Huszár I, č. 15, tab. II
15. Av. MARIE • HVNGAR : BOHEM • /
EQÄE • REGINAE • IAM • / PRO •
CESARÂÊ • CAROL / V : 0 • IN ■
FLANDRIS / EFFIES
Portrét Marie zlava, medzi dvorná
štípami
Rv. LVDO : HVNG • BOEM : ZC ■ REX
/ANV : AGENS • XX • IN•TUR-
CAS • / APVD • MOHAZ • CVM ■
PARVA • SVORVM ■ MANV • PV /
GNAS • HONESTE HONESTE /
OBYT • M • D • XXVI
NM, striebro, 44,5 mm, 18,50 g
a 44,5 g
Katz I, str. 141, av. ako prí č. 6,
rv. ako pri č. 5, tab. I, 2
Huszár I, č. 16, tab. II
16. Av. FERDINANDVS * D * G * HVNG *
BOEM * DALMA * CROA * REX ♦
Ferdinand I. ako rytier. Dole *
*l-5-4-l*
Rv. * INFANS * HISPANIEN * AR-
CHIDVX * AVSTRIAE * DVX *
BVRGVNDIE *
NM. striebro, 53 mm, 39,90 g
Katz I, str. 149, č. 149
Huszá I, č. 24, tab. II
17. Av. Hoře v troch riadkoch PLVS / OVL /
TRA V úseku CAROLVS • V • ET
FERDINANDVS • / • FRS • ROM
IMPET • REX REGG • HISP /
VTRIQ • SICIL ■ VNG ■ / BOE •
ZC • ARCHID • / AVST • D • BVRG
• • COM • TIROL • ETZC / • M • D
XXXI
Orol so znakom. Po stranách 15 50
Striebro, 42 mm
Katz I, str. 144, č. 11, tab. II, č. 10
Huszár I, č. 27, tab. II

Rv. TEMP » DAVID * DE * BER EN *
CAMER * RIWIDO *
Dve postavy držia znak, nad kto-
rým je rok 1525
NM, striebro, 30 mm, 12,49 g
Huszár I, č. 14, tab. I


II. A.
18. Av. Bez opisu. Klaňanie sa pastierov
Rv. ISAIE • IX / CA • PRVVLVS /
NATVS • EST • NOBIS / ET ■
FILIVS • DATVS / DEVS ■ FORTIS
• PAT / ER ■ FVTVRI • SEC / VLT •
PRINCEPS / PACIS • 1536
Praha, 25 mm
Katz I, str. 141, č. 8, tab. I, č. 3
Huszár I, č. 22, tab. II
19. Av. Bez opisu. Narodenie Krista. Dole
rok 1546
Rv. ISAI • 9 / CA • PARWL / VS •
NATVS • EST / NOBIS • ET •
FILIVS / DATVS • DEVS • FOR-
TIS / PATER • FVTVRI • S /
ECVLI • PRINC / EPS • PACIS /
IN • AET
NM, striebro, 22 a 23 mm, hranáč.
Huszár I, č. 26, tab. II
20. Av. * POPVLVS • QVI • AMBVLABAT •
IN • TENEBRIS • Izaiáš so žezlom
v ruke
Rv. * MA : Z • CA • NATVS ■ EST •
NOBIS • SALVATOR • QVI • EST •
CHRIST • DNS • INCIVI • DAVI •
30 mm
Katz I, str. 151, č. 18
Huszár I, č. 29


91
loading ...