Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 102
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
144. Av. + FER • III • G : G : HV : BO :
DAL : CR : SCLA : Rex •
Portrét sprava
Rv. + MARIA D : G : HVN : B • REG
■ INF • HISP • AR • AV : 1633 •
Portrét zfava
NM, zlato, 43,5 mm
NM, striebro, 43,5 mm
Huszár I, c. 122, tab. V, iba Rv.
145. Av. To isté, iba iný obraz
Rv. To isté
NM, striebro, 41 mm, 24,45 g
NM, olovo, 41 mm
Huszár I, č. 123
146. Av. FERDINAND • D : R • I • S • A •
G : H • B : REX •
Portrét sprava. Dole H • G
Rv. SALVATOR • MVNDI • 1634 •
Kristus sprava. Dole H • G •
Viedeň, striebro, 34—42 mm
Huszár I, č. 125, Tab. VI
147. Av. * FERDINAND • III • D : G • R •
O : • I • S • AVG • GE • HV • BOH ■
REX *
Portrét sprava. Dole • H G •


Rv. Ruka vyčnievajúca z mrakov drží
váhy, za ktorými je meč a krá-
lovské žezlo. Znaky
PIETATE ET IVSTITIA
Dole 1639
NM, striebro, 42,5 mm, 22,75 g
Huszár I, č. 129, tab. VI
148. Av. * FERDINAND • III • D : G • R • • I
• A•AVG•GE•HV•BOH•REX *
Portrét
Rv. To isté ako č. 144, iba rok 1648
Viedeň, zlato, 46 mm
Viedeň, striebro, 47 mm
Huszár I, č. 131
149. Av. + FER • III D : G : HV : BO :
DAL : CR : SCLA : REX
Portrét sprava. Dole HG
Rv. To isté ako č. 144, iba dole rok 1648
NM, striebro, 47 mm, 30,47 g
Huszár I, č. 132
150. Av. * FERDINAND • III • D : G : R :
• I • S • AVG • GE • HV • BOH •
REX *
Portrét sprava. Dole H G.
Rv. FATA REVIVISCVNT FOELICI
SIDERE : ET OFFERT * /
EMINERIS FERNANDE TVIS
TERRA HVNGARA FRVCTVS *
• polmesiac
Dole 1648
Huszár I, č. 133

151. Av. To isté
Rv. To isté, iba na miesto pol mesiaca
žiariace slnko
NM, striebro, 43,5 g
Huszár I, č. 134
152. Av. Ziariaco slnko. Ostatné ako pri
Č. 147
Rv. Polmesiac, ostatné ako pri <5. 147.
NM. striebro, 43 mm, 26,24 g
Huszár I, č. 135, tab. VI


153. Av. + FER • III • D : G : HV : BO :
DAL : CR : SLA : REX •
Portrét sprava
Rv. Uhorský znak s deviatimi malými
znakmi
Vo vonkajšom kruhir.HVNGARIAE.
Vo vnútornom kruhu: DCSRSGLCB.
NM, striebro, 41,53 a 24,31 g, 41 mm
Huszár I, č. 137, tab. VI
154. Av. • FER • II • D • G • R • I • S • A • GE •
H•REX•
Portrét zl'ava. Na páse LEGITIME •
CERTANTIBVS • Dole H-G-
Rv. V střede uhorský znak, okolo 9
malých znakov, s písmenami
DCSRSGLCB, okolo uhorského zna-
ku HVNGARIÂË"
NM, striebro, 42 mm, 61,82 g
Huszár I, č. 112
155. Av. * FERDINAND • III ■ D : G • R :
• I • S • AVG • GE ■ HV • BOM •
REX *
Portrét sprava. Dole H G •
Rv. To isté ako pri č. 150
NM, zlato, 43 mm
NM, striebro, 43 mm, 16 — 45 g
Huszár I, č. 138
I. B.
156. Av. I0HANN V WENDENSTEN
Portrét sprava. Horo G • M • H •

Rv. IV WZ PVE RKMC RVO CUHP
1628
Znak. Dole H G
NM, striebro, 24,85 g, vyskytuje
sa aj v zlaté
Huszár I, č. 116
Szigeti, str. 16, č. 74
157. Av. GAB F V DIETRICHSTAIN H
A R M V V G
Portrét sprava
Rv. R-K-M-L-R-V-E-I-K-A-
O • C • G • H ■ P •
Znak. Po stranách 1634
Viedeň, striebro, ovál, 36,5 X 44 mm,
30 a 30,70 g
Huszár I, č. 126, tab. VI
Szigeti, str. 16, č. 77
158. Av. MATHIAS KAISER RKMD V W
Z S
Portrét sprava
Rv. EHRE / VATER / VND / MVTTER
AVF DAS / DIRS WOLGEHE
VND / LANGE LEBEST AVF
/ ERDEN DIESEN SCH / AV
PFENNIG VEREHRE / ICH
MEINE LIEBEN / TODT / ZV
EINEM GEDECK / TNVS DEN
/A : 1636
NM, striebro, 42 — 44 mm, 24,40 g
Szigeti, str. 17, Č. 82
159. Av. MATHIAS KAISER RKMD
V W B Z S
Portrét sprava
Rv. G M T H B E ANNO 1636
NM, striebro, 41,5 — 44 mm, 20,5
a 34,5 g
Szigeti, str. 17, č. 83
III.
160. Av. * SVSANNA * HÖFLINGERIN *
GEBORNE : FRISOWITZIN
Znak. Po stranách H ■ G •
Rv. Na páse * ES • WÜNDSCH • MIR •
AINER WAS • ER • WILL • SO •
WÜNDSCH • ICH • IHM • TOP-
PELT • SO
Viedeň, striebro, olovo, 45 mm
a 46 mm
Huszár I, č. 139, tab. VI
161. Av. Zu Einem steht Vnser Sehligkeit.
Vnd zv demselben Vnser Zvflvcht.
Znak. Dole 1-6-3-2-
Rv. Ich bin das Licht der Welt Jo:8
Obraz Krista
NM, striebro, 37 — 42 mm, 15—32 g
Huszár I, č. 118, tab. VI
11. A.
162. Av. Ukrižovanie, anjeli zbierajú krv
Krista do kalichov. Dole H G
Rv. * / •/• I0HANN -I- I SANGVISIESV
/ CHRISTI MVNDAT / AB OMNI
PECATO • / das Blut ihesu /
Christi . reyniget / vuns • von . alle
/ sunden + / + 1633 + / +
NM, striebro, 26—32 mm
Huszár I, č. 124, tab. VI
163. Av. ★ SALVATOR ★ MVNDI / 1634
Obraz Krista. Po stranách hebrejské
nápisy
Dole H G
Rv. COR • I • / * IHS * / CHRS •
FACTVS / EST NOBIS EX DEO
/ SAPIENTIA • ET • IVS / TITIA
ET SA ET SANCTIFI / CATIO
ET REDEMPTIO / Christus • is •
uns * / von • Gott • genacht * /

102
loading ...