Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 182
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0188
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

3. Nové Zámky,
protiturecká pevnosti:
pódorys
a persp. pohïad

Ďalšia ukážka je z lexikonu.12 Tabulka 26 zná-
zorňuje spósoby stavania palisád, priekop, pre-
kážok rózneho druhu a pódorysné riešenie bastió-
nov (obr. 9). Podobné tabulka 28 uvádza projekt
celého opevnenia (obr. 10). Na tab. 30 je pódorysné
zakreslený celý systém obrany a útoku z pevnosti
(obr. 11).


K osnovaniu svetskej architektúry sa s výhodou
používala aj naďalej geometria — nie však výlučné.
Bola důležitou pomocnou metodou projektovania.
Ako uvidíme, geometrické osnovanie architektúry
bolo v renesancii ovela výraznejšie než v pre-
došlých obdobiach. Ku kompozícii sa použili
najma vo vrcholnej fáze takmer výlučné iracio-
nálně proporcie, co považujem za podstatné a od-
lišné v porovnaní so středověkou kompozíciou
architektonického diela.
Geometrická harmonia renesančnej architektúry
V tejto rozpravě chcem poukázat na metody tvorby
renesančnej architektúry, hlavně však jej kom-
pozície, pri ktorej bola nápomocná aj geometria.
Základy renesancie na Slovensku vzniká jú
v neskorej gotike. Na tento proces poukazujú nie-
ktoré velmi pěkné a typické příklady (arkier rad-
nice v Bardejove, Bakóczova kaplnka v Rožňave).
V duchu talianskej renesancie sú riešené portály
bardejovskej radnice, ako aj portál a kazatclnica
v Sabinove.13
Architektonická hmota radnice v BARDEJOVE

182
loading ...