Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 184
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

6. Nové Zámky, renesančně opevněné město

7. Spôsoby pódorysného riešenia fortifikaci!(1505) je ešte gotická, no arkier, portály, ostenia
okien — teda detaily sú už renesančně.
Arkier je dielom domáceho majstra kamenára
Alexia (1505—1509). Dveře bardejovskej radnice
v izbách prízemia a poschodia (okolo r. 1510)
sú dielom majstra Jána z Prešova.
Bohato zdobené a majstrovsky vytesané vnú-
torné portály radnice sú príkladom toho, ako do-
máci majstri, chtiac vyjádřit vo svojich dielach
nový ideový obsah, překonávali postupné gotickú
formu. Portály majú gotické prvky, ale ich celkový
výraz je už renesančný.
Na bardejovskej radnici sú z hladiska geometric-
ké j harmonie zaujímavé dva portály. Prvý má
v nadpraží římsu, druhý má nad římsou archivoltu.
Prvý z obidvoch portálov má otvor o rozmeroch
88:204 cm (obr. 12). Tieto dva rozměry dávajú
dížky stráň obdížnika, ktorý má kompozíciu
osnovanú vzťahom 1 : |/ 5 . Ide tu o krásny příklad
iracionálně j proporcie architektonického detailu,
ktorá sa dá geometricky 1’ahko zostrojiť a mate-
maticky dokázat. Keď si vyrátame 204 : 88 —
2,3181 ... a vieme přitom, že j/5 = 2,23606 . . .,
potom je jasné, že ide o malú odchýlku. Ak si
prevedieme rozměry otvoru dané v centimetroch
na stopy, ktoré sa v tom čase používali ako dížkové
miery, dostaneme rozměry v celých číslach. Sú-
časne zistíme, z ktorého stavitelského okruhu vy-
šiel tvorca architektúry, připadne jej detailu.14
Vyjádříme si rozměry portálu: 88 cm a 204 cm
v krakovskej dížkovej miere = v stope rovnej

184
loading ...