Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 187
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0193
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Druhý portál bardejovskej radnice (obr. 13)
je tvarové bohatší ako predchádzajúci.17 Má rene-
sančný vlys, římsu a oblúk archivolty nad římsou.
V o vlyse je latinský nápis „lustum est auxiliari
pauperi“. Tento typ portálu s archivoltou nad
římsou bol u nás v 16. stor. dost rozšířený. Portál
má rozměry 94 : 204 cm, čo v přepočítaní dává
poměr 1 : 1/5.18
Portály, ktoré uvádzam z kostola v SABINO VE,
vznikli roku 1523. Sú dielom domácích majstrov.
Prvý, tvarové skromnější (obr. 14), má jedno-
ducho profilovaná šambránu nad pásom vlysu
s nápisom. Římsa s archivoltou je rovnako proste
profilovaná ako šambrána. Otvor portálu má
rozměry 126 : 219 cm, čo je poměr 1 : |/3. V pře-
počítaní dostaneme najpresnejšie výsledky, ak
13. Bardejov, radnica, 1505—1508, portál14. Sdbinov, kostol, 1523, portál

použijeme germánské stopy (33,290 cm). Poměr
219 : 126 = 1,734 . . . sa líši iba dvorná tisícinami
od j/3 = 1,732 ....
Druhý vstupný portál s podvežia do chrámu
(obr. 15) je tvarové bohatší. Má poměrně nízku,
širokú a členitú šambránu, nad ktorou je brvnovie.
Portál má římsu; vlys s nápisom je medzi dvorná
římsami. Archivolta je široká, bohato profilovaná
a orámovaná balustrádovým motívom s dvorná
štylizovanými delfínmi. Otvor portálu má rozměry
156,5 : 221,5 cm, čo činí po přepočítaní (s rozdie-
lom jednej tisíciny) poměr 1 : |/2.
V BANSKEJ BYSTRICI při renovácii Thur-
zovho domu sa našiel v máshauze zamurovaný
renesančný portál z polovice 16. stor. Jeho kom-
pozíciu vyjadřuje vztah (|/5 — 1) : j/5 (obr. 16).19
V renesancii sa naj častéjšie vyskytuj ú kompo-
zície, ktorých harmonia sa dá odvodit z troch
základných čísel: 1, 2 a |/5 — pomerov odvesien
a přepony pravoúhlého trojuholníka o stranách
1 a 2, resp. Ševelevovho systému dvoch štvorcov.20
Iracionálně proporcie získané z týchto čísel sú
přitom vyjádřené a použité vždy geometrickou
formou.

187
loading ...