Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 190
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0196
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19. Trenčín, hrad,
východně priečelie Barborinho paláca


Okna „A.6.“ a „A.7.“ sú rovnaké, okenné otvory
sú osnované v pomere 2 : |/5. To je přibližné
4,75 : 5 stopám, alebo 138 : 147 cm. Sú však po-
škodené, a preto ich nemožno presnejšie analyzo-
vat.
Pri rozboroch okien som použil na přepočítá-
váme římské stopy, teda talianske. Dostal som
tak najvýstižnejšie vyjádřené proporcionálně hod-
noty. Súčasne vidieť, že kamenárske práce naozaj
vykonali talianski kamenári, povolaní na pře-
stavbu habsburským dvorom. Majstri kamenári
použili na kompozíciu svoje domáce mierky.
Významná architektonická pamiatka je hraď
ČERVENÝ KAMEŇ, najma jeho přestavba na

renesančný zámok. Podlá Menclovej Červený
Kameň“ ako stavba augsburských Fuggerovcov
patří okolnosťami svojho vzniku do okruhu šváb-
sko-bavorského, do prostredia, z ktorého vzišiel
nemecký humanizmus. Kedze prichádzal z Ta-
lianska, našiel najprv ozvěnu v krajinách rozlo-
žených pozdíž starej dialmce z Talianska do Ni-
zozemska. Jeho nositelům bola v Nemecku nová
meštianska trieda a jeho mecenáši boli bohatí
nemeckí kupci, ako Welserovci a Fuggerovci,
Imhoffovci a Tucherovci.“25
Rajmund Fugger kúpil roku 1535 Červený
Kameň a po zbúraní starého hradu postavili
novů pevnost v Diírerovom duchu. Menclová26

20. Trenčín, hrad, východně priečelie Barborinho paláca, detaily

190
loading ...