Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 204
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0210
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
39. Diviaky, renesančný kaštiel’, 2. pol. 17. stör., pohl’ad

(/ó —1) : 20 renesančných pamiatkach, a teda aj o kaštio-
1’och, o icli kompozícii už vyšlo niekoïko teoretic-
kých práč a článkov.31 Preto sa pokúsim iba
o doplnenie a ob j avertie no vších údajov.
Tie na j známe jšie, ako kaštiel’ vo FRIČOV CIACH,
NECPALOCH, DIVIAKOCH a v DOLNEJ MI-
CINEJ majú priečelia komponované zváčša v po-
měre zlatého řezu. Třeba však znovu připomenut, že
zlatý rez je jeden zo známých vzťahov systému

dvoch štvorcov. Ďalej, že sa ku kompozícii použí-
vali aj zásady diagonálněj vazby.32 Poměr stráň
1 : 2 kompozičného obdížnika hlavného priečelia
BETLANOVSKÉHO kaštiela je tiež jeden zo
šiestich pomerov systému. Přízemné okná kaštiela
majú poměr stráň otvoru 1 : 1,4, čo je přibližné
1 : |/2, a s malou nepresnosťou zlatý rez. V tomže
pomere sú komponované aj ostatné detaily (obrazy:
37 — 42).


40. Dólná Mičiná, renesančný kaštiel’, 1667, pohl’ad
41. Betlanovce, renesančný kaštiel', 1564—1568, pohl’ad


204

()/5-l) :2
loading ...