Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 222
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0228
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

14. Eliáš Mögel, Chlapec so žeravý.ni uhlikmi — tromp 1’oeil, okolo 1775


Ján Doom (?), zámočnícky majster, s man-
želkou Máriou Annou (MP fary sv. Martina). —
9. augusta 1739sauvádzas manželkou Teréziou
při krste Jána Petra, syna murára Jozefa Maära
a jeho manželky Agaty (MP fary sv. Martina).
— 1739 dostal na základe zmluvy za nové
kamenné schody do nového consernatoria
podlá položky č. 88 71 zl. 20 gr. (Kniha kos-
tolných úětov dómu sv. Martina, 1739— 1740,
s. 45, sign. EC 37). — 1740 dostal podlá
položky č. 69 za rozličné vykonané práce
32 zl.; podlá položky č. 70 1 zl. 70 gr.; podlá
položky č. 71 1 zl. 87 y2 gr- (Kniha kostol-
ných úětov dómu sv. Martina, 1739— 1740,
s. 94, sign. EC 37). — 1741 dostal podlá po-
ložky č. 57 za rozličné práce v dóme sv.
Martina 7 zl. 50 gr. (Kniha kostolných úětov
dómu sv. Martina. 1741 —1742, s. 33, sign.

EC 38). — 1744 sa vyplácá jeho vdově,
Terézii Kreýlovej, podlá položky č. 63 2 zl.
16 2/3 gr. Kniha kostolných úětov dómu sv.
Martina, 1743- 1744, s. 97, sign. EC 39).
Krim, Ladislav, zlatník (Goldschmidt),
14. júna 1740 sa uvádza ako bratislavský
zlatník — už nebohý — s manželkou Kata-
rínou pri sobáši dcéry Kristiny so stráž-
majstrom uhorskej milície bratislavského
hradu Františkom Kelemenom (MS fary
sv. Martina).
Kriner, Jozef Bernhard, freskant (fresco-
Mahler), 1741 dostal za renovovanie sv.
Trojice nad vchodom do hlavného kostola
pri prepoštskom dvore podlá položky ě. 72
2 holandské dukáty, t. j. 8 zl. 25 gr. (Kniha
kostolných úětov dómu sv. Martina, 1741 —
1742, s. 38, sign. EC 38). — 1748 podlá po-

ložky č. 357 dostal na základe zmluvy za
práce spojené s výstavbou nového chóru
v dóme sv. Martina 250 zl. Jemu a jeho po-
mocníkům sa ďalej počas 56 dní, ktoré trvala
práca, poskytovala strava denne à 40 gr.,
ako aj okov vína à 20 gr., ďalej sa platila
izba s postelou a s osvětlením — oboje denne
35 gr. — spolu 86 zl. 50 gr. Taktiež sa tomuto
Krinerovi zaplatil ako nádenník jeden na-
tierač, ktorý dostával na deň 30 gr., čo za
52 dní (vrátane niekolkých nediel a sviatkov)
činilo 15 zl. 60 gr. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1747 — 1748, s. 141, sign.
EC 41).
Kristelly (Cristelly), Ján Ernest, zvonolejár
(campani faber, fussor campanarum), 29.
januára 1730 spolu s typografům Jánom
Pavlom Royerom svedok pri sobáši měšťana,
vdovca Adama Rutza a Anny Altmayrovej
(MS fary sv. Martina). — 8. februára 1733
spolu s meditepeckými majstrami Jánom
Mayerom a Petrom Ellerom a so zlatníkom
Jánom Adamom Jägerom svedok pri sobáši me-
ditepeckého majstra Jána Juraja Junkha, pó-
vodomz Trenčína, s Cecíliou Fischerovou, vdo-
vou po meditepeckom majstrovi (MS fary
sv. Martina). — 5. februára 1735 spolu s far-
biarskym majstrom Františkom Petrom
Ellerom a s meditepeckým majstrom Petrom
Ellerom svedok pri sobáši kováčskeho majstra
Jakuba Rauchpauera s Evou Máriou Glase-
rovou, vdovou po kováčškom majstrovi
(MS fary sv. Martina). — 2. februára 1738
spolu s meditepeckým majstrom Petrom
Ellerom svedok pri sobáši podlahára Jána
Juraja Zeinera s Reginou Kadlenovou (?),
dcérou Filipa Schlegla a Márie (MS fary sv.
Martina).
Krobotli (Krovoth), Václav, murár (mu-
rarius), 14. októbra 1738 sa uvádza s man-
želkou Annou Máriou pri krste svojej dcéry
Terézie. Krstní rodičia: Wolfgang Maar,
tesár, s manželkou Máriou (MP fary sv.
Martina). — 22. novembra 1739 spolu so
súkenníkom Martinom Jozefom Piauerom
svedok pri sobáši tesára Jozefa Orthnera
s Máriou Magdalénou, dcérou nádenníka
Mateja Fervoldtera a jeho manželky Márie
Barbory (MS fary sv. Martina). — 17. ja-
nuára 1740 spolu s garbiarom Michalom
Müntherom svedok pri sobáši murára Jána
Prandenthallera a Kataríny Winnerovej,
dcéry Udalrika Winnera a jeho manželky
Alžběty (MS fary sv. Martina).
Krol, Matěj, kamenár (bürgerlicher Stein-
metzmeister), 27. októbra 1737 spolu s mu-
rárom Františkom Bortenhauserom, kraj-
čírom Jánom Walterom Hoffmannom a obuv-
níkům Walfgangom Balbom svedok pri so-
báši Leopolda Blaba, obuvníka a měšťana
na Podhradí, s Katarínou, dcérou měšťana
a kamenára Františka Schreibera a jeho
manželky Anny Kataríny (MS fary sv.
Martina).
Krotzinger, Jakub, zlatník a strieborník
(Gold-Silber Fabricant), 25. novembra 1737
spolu s kopáčom Michalom Harpfingerom
svedok pri sobáši kopáča Michala Leitnera
s Dorotou, dcérou tesára Tomáša Tasera (?)
a jeho manželky Kataríny (MS fary sv.
Martina).
Kurtz, Jozef, maliar (pictor), 9. decembra
1731 sa uvádza s manželkou Máriou Kata-
rínou ako kmotor Jozefa, syna faktora Jána
Michala Tiku a jeho manželky Anny Terézie

222
loading ...