Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 224
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0230
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

17. Samuel Mikovíni — AbrÄam Kaltschmidt, Pohlad na Svatý Jura na Pezinok, 1735,
mědirytina

18. Samuel Mikovíni — Abraham Kaltschmidt, Dva poklady na Bratislavu, 1735,
mědirytina


nika Leopolda Hesseho a jeho manželky
Roziny (MP fary sv. Martina). — 1781 dostává
podlá dvoch potvrdení za výmalbu stropu
v lóžach tzv. Csákyho divadla v Bratislavě
425 zl. 52 gr. (Summarischer Rechnungs-
Extract — Gürth lad. 55, fasc. 8, 55/3 —
Archív města Bratislavy). — 9. apríla 1783
s manželkou Mariou Annou kmotor Marie
Anny, dcéry Juraja Namera, komorníka (?)
jej jasnosti Marie Kristiny, a jeho manželky
Marie Anny (MP fary sv. Martina). — 15.
augusta 1784 so svojou matkou, vdovou
Mariou Annou, kmotor pri krste Terézie

Namerovej, dcéry vyslúžilého komorníka
vo j vodu Alberta a měšťana z Podhradia,
a jeho manželky Márie Anny (MP fary sv.
Martina). — 10. augusta 1785 so svojou
manželkou Mariou Annou kmotor pri krste
Františka, syna penzistu Juraja Namera
a jeho manželky Márie Anny (MP fary sv.
Martina).
Lechner, Matej, murár (civis murarius),
12. augusta 1736 spolu s murárom Františ-
kem Portenhauserom svedok pri sobáši
Jána Lechnera, murára z Podhradia, a Te-
rézie. Lizkovej (Lichej?), vdovy po murárovi

Jánovi Lizkovi (Lichom?). (MS fary sv.
Martina.)
Leitner (Laitner, Leutner, Leithner), Ján
Teofil (Gottfried), maliar (pictor), 9. januára
1733 s manželkou Máriou Magdalénou kmotor
při krste Jána Teofila, syna robotníka Jána
Juraja Scharringera a jeho manželky Ger-
trůdy (MP fary sv. Martina). — 20. augusta
1734 sa uvádza s manželkou Máriou Magda-
lénou pri krste svojej dcéry Márie Anny
Kristiny. Krstní rodičia: Andrej Wolfgang
Valentinschitz, úradník vojenského komi-
sariátu, s manželkou Annou Kristinou (MP
fary sv. Martina). — 29. septembra 1736
sa uvádza s manželkou Máriou Magdalénou
pri krste svojho syna Wolganga Michala.
Krstní rodičia: Andrej Wolfgang Valen-
tenschiczek (?), vojenský komisár, s Annou
Máriou Hempellovou (MP fary sv. Martina).
— 1. decembra 1738 sa uvádza s manželkou
Máriou Magdalénou pri krste svojej dcéry
Anny Roziny. Krstní rodičia: osvietený
pán Andrej Wolfgang Walentinschitzky,
vojenský komisár, a Anna Rozina Kempello-
vá (Hempelová?), rod. Schpindlerová (MP
fary sv. Martina).
Liechtenecker, Ján, vyšívač zlatom? (Gold-
stücker magister), 8. júla 1773 sa uvádza
s manželkou Katarínou pri krste Kataríny
Terézie, dcéry měšťana a čalúnnika Jozefa
Stumbecka a jeho manželky Terézie (MP
fary sv. Martina).
Lichý (Lizky), Ján, Murár (Maurermeister,
murarius), 8. septembra 1733 spolu s malia-
rom Ignácom Fidlerom svedok pri sobáši
Antona Bestendiga, královského úradníka
a ... v Samos Ujvári, s Magdalénou Böhmo-
vou, vdovou po Kristiánovi Bóhmovi (MS
fary sv. Martina). — 12. augusta 1736 sa
sobáši vdova po ňom, Terézia, s Jánom
Lechnerom, murárom z Podhradia. Sved-
kovia: František Portenhauser a Matej
Lechner, murári (MS fary sv. Martina).
Lindmajer (Lindmaýr), František, kamenár
(lapicida sodalis), 14. októbra 1774 sa uvádza
s manželkou Annou Máriou pri krste svojho
syna Františka Xav. Krstní rodičia: Jozef
Grissmiller, obuvnicky majster, s manželkou
Magdalénou. F. Lindmajer býval v tom čase
na Dunajskej ulici (MP fary sv. Martina). —
30. októbra 1780 sa uvádza s manželkou
Annou pri krste svojho syna Jozefa. Krstní
rodičia: Jozef Grismilner, obuvník, s man-
želkou Magdalénou (MP fary sv. Martina). —
19. marca 1786 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojho syna Martina
Jozefa. Krstní rodičia: Martin Michl, kopáč,
s manželkou Teréziou. L. Lindmajer býval
v tom čase na Panenskej ulici (MP fary sv.
Martina).
Lippert, Jozef, maliar — portrétista
(Portre-Mahler, pictor), 4. júla 1800 sa uvádza
pri smrti svojej mřtvonarodenej dcéry Anny
(MZ fary sv. Martina). — 28. novembra 1801
sa uvádza pri smrti svojho syna Karola
(MZ fary sv. Martina). — 31. marca 1805
sa uvádza pri smrti svojho 1-ročného syna
Karola (MZ fary sv. Martina).
Loiberger, Jozef, maliar a natierač (pictor
et incolorator), 23. januára 1798 sa uvádza
s manželkou Barborou, rod. Michltovou při
krste svojej dcéry Františky. Krstní rodičia-.
Ján Juraj Kochinka, mäsiarsky majster,
s manželkou Alžbětou (MP fary sv. Martina).
Lumptmajer, Martin, kamenár (lapicida).

224
loading ...