Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 248
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0254
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

1. Karol Lacko:
Dvojstranná
zlatá plaketa SAV,
1966. Liata mosadz,
zlatěné,
v. 90 mm,
hrúbka hrany
základné 18 mm

hatenie nášho komorného sochárstva. Opakova-
nými realizáciami akoby autor rozdroboval do-
siahnutú osobitost. Nepochybné talentovaný me-
dailér bude musieť obohatit svoj přístup k medaile
o nové vynachádzavé riešenia.
Jedno desatročie bol Ján Kulich najmladším
slovenským medailérom. Hoci bratislavská Vysoká
škola výtvarných umění má už dvadsať rokov
špeciálnu triedu reliéfneho sochárstva (prof. R.
Pribiš a J. Kulich), nedochádzalo k nástupnickým
pokusom mladých v tomto žánri. Mladí absolventi

mohli byt stimulovaní pósobivými uměleckými
výsledkami svojich učiteTov. Napriek tomu nebolo
badat sústredenejší záujem o túto tradičná dis-
ciplínu komorného sochárstva. Příčinu třeba hla-
dat v mimovýtvarných sférách. Upozornila na ňu
J. Javůrková v súvislosti s hodnotením nášho
povojnového medailérstva. Kult osobnosti a jeho
odbúranie spósobili extrémnu reakciu tvorcov -
apriórnu psychická nechuť k medaile ako typic-
kému atribátu oslavy zaslážilého jednotlivca
(opodstatněněj či neopodstatnenej). Bolo sa třeba

248
loading ...