Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 33
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0129
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
33

Jednoduché ranobarokové portály sú charak-
terizované váčšou plastickosťou v profilácii rá-
mujúcich ušnicových šambrán (ucha v tvare
voluty, ušnice, otáznika s kvapkami — guttae),
rozlomenými frontónmi, medzi ktorými je plas-
tická výzdoba so stylizovanými akantovými a
ušnicovými motívmi, erbmi, připadne sochami
a symbolmi svátých (u sakrálnej architektury).


36. Bratislava, kostol sv. Mikuláša, jednoduchý rano-
barokový portál


37. Trnava, kostol františkánov, ranobarokové vstupné
portály, okno a nika

Opáť sa používá prvok granátového jablka, pí-
niovej šišky, obeliskov, podporných konzol
vo forme volut. Portály kostola v Gajaroch, fran-
tiškánského kostola v Beckove, kostola sv. Mi-
kuláša a kostola milosrdných bratov v Brati-
slavě tomu nasvedčujú.
U pilastrových a stlpikových portálov sa do-
sahuje váčšia pláštickosť zalamovaným kládím a
predsadzovaním pilastrov (menia sa na pilieriky)
a stípikov před priečelie. Pilastre, piliere a štípy
majú vyššie postamenty. K takémuto druhu
možno zařadit portál záhradného priečelia kaš-
tiela v Cakanoch, portál kostola františkánov
v Beckove, kostola jezuitov v Trenčíne, hlavný
portál kostola františkánov v Trnavě, portál zá-
mockej kaplnky v Kežmarku.
Najvyvinutejšie ranobarokové portály majú
už zdvojené stípiky na spoločnom postám ente
(napr. hlavný portál kostola jezuitov v Trnavě).
Pri přechode do vrcholného baroka získavajú
aj niektoré dynamické prvky, ako vytočený a
loading ...